Hijra ja sen merkitys

Hijra on sekä tapahtuma että vertauskuva. Fyysinen matka Mekasta Medinaan symboloi islamin ikuista käskyä – antautua yksin Jumalalle. Saada yksilön lisäksi kulttuuri, yhteiskunta ja ympäristö muslimiksi, antautuneeksi Hänelle.Tätä päämäärää kohden on muslimin lakkaamatta ponnisteltava.

Aina on ollut muslimeja, jotka eri syistä elävät vähemmistönä ei-islamilaisessa yhteiskunnassa. Nykyisessä, tiedotusvälineiden pienentämässä maailmassa, kaikki muslimit itseasiassa elävät näin. Länsimaiden jatkuva taloudellinen ja sotilaallinen ylivalta on tehnyt koko maailmasta pääasiallisesti ei-islamilaisen yhteisön, jossa sekä yksilön että valtion on yhä vaikeampaa säilyttää islamilaiset perinteet ja ihanteet.

Tässä liikuttavassa kuvauksessa muslimien muutosta ei-islamilaisesta Mekasta Medinaan ja sitä seuraavassa analyysissa, tri Zakaria Bashier esittää valaisevasti silloisen ja nykymuslimien tilanteen samankaltaisuuden. Se on kertomus sitkeydestä ja voitosta näennäisesti ylitsepääsemättömän vastoinkäymisen edessä. Se kertoo idealismista ja rohkeasta uskosta vapaaseen ja oikeudenmukaiseen islamilaiseen yhteiskuntaan sekä tällaisen yhteiskunnan rakentamisesta profeetta Muhammedin (r.h.) johdolla. Mutta paitsi historiallinen tapahtuma, hijra on myös vertauskuvallinen: Tohtori Bashier haluaa rakentaa uudelleen islamilaisen, täysin hereillä olevan tietoisuuden, joka pysyisi lujana helppojen kompromissien ja puolittaisten sitoutumisten edessä. Hän luo kuvan todellisesta itsenäisestä islamilaisesta yhteisöstä, joka on uskollinen perinteilleen ja ihanteilleen.

Tri Bashierin kirjalle on suuri tarve aikana, jolloin muslimit ovat 15. hijran jälkeisen vuosisadan kynnyksellä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä esitys valaisee ja inspiroi monia sydämiä tavoittelemaan hijran viitoittamia ihanteita. Olen kiitollinen hänelle näin ajankohtaisen kirjan kirjoittamisesta. Kiitän myös tohtori Jamil Qureshia arvokkaasta avusta tämän kirjan toimittamisessa. Jumala siunatkoon nöyrät ponnistelumme hyväksynnällä, armolla ja anteeksiannolla.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2018/07/hijra.pdf

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…