Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/10/muslimin_mielen_ymmartaminen.pdf

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja. Toht. Hassan Hathout aloittaa
sen yksinkertaisesta havainnosta – elämän ajan kestäneestä kaksoiskulttuurista (Egyptissä syntynyt
lääkäri, joka on asunut Isossa-Britanniassa ja sittemmin Yhdysvalloissa kauemmin kuin vuosikymmenen),
jonka avulla hän ymmärtää ja huomioi, että “Islam tunnetaan sen perusteella, mitä se ei ole.”

Tämä tietosanakirjamainen persoonallisuus (lääketieteen tohtori, ajattelija, puhuja,
runoilija) opastaa lukijan todelliselle kierrokselle Islamin pariin. Tämän matkan varrella
hän esittää selkeän ja jännittävän “anatomian” islamilaisesta elämästä. Hän myös
tarjoaa terävän selkeyden, sisäisen oppaan. Hän paljastaa sielun, joka on uskonnollisten
harjoitusten ja tekstien takana, Lopullisen Järjen, Jumalan rationaalisuuden.
Tämä lukukokemus on valaiseva ja ajatuksia herättävä ei-muslimeille ja niille, joita
Dr. Hathout osuvasti kutsuu, ja jotka seuraavat Judeo-Kristillis-Islamilaisen maailman
traditiota kokonaisuudessaan. Muslimeille tämä kirja ankkuroi uudelleen heidän
uskoaan ja tarjoaa tärkeitä ja ajankohtaisia vastauksia nykyajan elämän dilemmoihin
uudella vuosituhannella.

Muslimin Mielen Ymmärtäminen suuntautuu ja vastaa meidän aikaamme koskettaviin
kysymyksiin islamilaisesta perspektiivistä katsottuna. Tohtori Hathout, tässä viisaassa,
lämpimässä ja inspiroivassa työssään, puhuttelee koko ihmiskuntaa itsekkyyden,
“mikroteismin” ja jumalattomuuden aikana. Hän esittää tässä toivon kutsuhuudossa,
että jos edes “minimaalinen kriittinen massa” päätyy ymmärrykseen sekä yhteistyöhön,
niin aito muutos olisi silloin mahdollista.

Tohtori Hathout huomauttaa, että asioiden todellisen laidan tietäminen on perusihmisoikeus.
Islamin todellisen luonteen ymmärtämisen jälkeen maailma voi todella olla
täydessä kukoistuksessaan ja potentiaalissaan.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/10/muslimin_mielen_ymmartaminen.pdf

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…