Viimeisen profeetan elämä

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/03/viimeisen_profeetan_elama.pdf

[IV]
SISÄLLYS
Johdanto – VI
Lapsuus ja nuoruus – 1
Profeetan synty – 7
Muutto – 21
Mekan valloitus – 33
Kutsu rukoukseen – 38
Profeetan sanomaa – 39
Huomautukset – 43
Aikajana – 48
Du’a – 50

[VI] cc
JOHDANTO
Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen lisääntyminen sekä sananvapauskiistat. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä, että käsillä on kullanarvoinen tilaisuus kertoa Jumalan viimeisestä lähettiläästä ja hänen paljon kaivatusta rauhan, yhtenäisyyden ja valon viestistään ihmiskunnalle.
Monen länsimaisen ihmisen tavoin kasvoin aineellisessa yltäkylläisyydessä, keskellä teknologian huikeimpia saavutuksia ja kehittynyttä yhteiskuntajärjestelmää, kiusallisen tietämättömänä kaikesta siitä, mikä liittyy islamin uskon perimmäiseen olemukseen. Silloista näkemystäni muslimeista hallitsivat epämääräiset mielikuvat muukalaisista monine outoine tapoineen, henkineen, taikamattoineen, kuineen ja tähtineen; sotineen, ristiretkineen ja muine verenvuodatuksineen. Minulle ei kerrottu mitään, minkä voisi sanoa edustavan alkuperäistä islamin uskoa, kunnes löysin sen itse saatuani käsiini Koraanin englanninkielisen käännöksen vuonna 1976.

[VII] cc
Ensimmäinen asia, jonka opin Koraanista, oli rauhan ja yhtenäisyyden viesti. Islam ei ollutkaan sellainen synkkä ja vieras uskonto, joksi olin sitä luullut. Koraani kertoo uskosta yhteen Jumalaan ja elämän ylläpitäjään, joka ohjaa kaikkia ihmisiä, eläimiä ja tapahtumia tässä ainutlaatuisessa maailmankaikkeudessa.
Olin iloinen löytäessäni Koraanista niin paljon kohtia, joiden mukaan raamatulliset profeetat olivat kuin veljiä, jotka jakoivat samaa ilosanomaa kaikelle kansalle viitoittaen heille tietä paratiisiin. Koraanissa mainitaan Jeesus ja Mooses, Abraham, Daavid, Jaakob sekä Nooa. Suureksi ilokseni sain myös tutustua aivan uuteen valovoimaiseen henkilöön – nimittäin Muhammadiin, tuohon profeetoista kaikkein viimeisimpään.
Toinen hämmästyttävä oivallus oli, että sana islam tarkoittaa astumista Jumalan rauhaan, ja niin ollen voimme löytää rauhan kaikissa Hänen luomissaan.
Mitä pidemmälle luin, sitä selvemmäksi minulle kävi, että todellisuudessa ei ole mitään perustetta, jolla profeettojen ja uskonnonoppineiden keskeisiä opetuksia voitaisiin pitää erillisinä oppisuuntina. Totuuden lähettiläiden välillä ei ollut jälkeäkään rotuerottelusta, mistä seurasi, että kaikki heidän joukkonsa ja kannattajansa kuuluivat yhteen yhteiseen ihmiskuntaan, yhden armollisen ja jakamattoman Jumalan alaisuuteen, vaikka edustivatkin omia kansa- ja uskontokuntiaan.

[VIII] cc
Silloin minulle selvisi, että tämä kirja – Koraani – on totisesti ilmestys ylhäältä. Sinä hetkenä astuin Jumalan rauhaan ja minusta tuli muslimi.
Sitten islamiin käännyttyäni on Muhammadin, tuon viimeisen siunatun profeetan ainutlaatuinen ja yksityinen elämä koskettanut minua syvästi, sillä hän opettaa ja selittää Koraanin loistokkaan sanoman ja opetusten soveltamista käytännön elämään.
Tuhannet ihmiset ovat vaikuttaneet ihmiskunnan historian kulkuun. Monet kuninkaat, soturit, filosofit, kirjailijat ja runoilijat ovat jättäneet siihen jälkensä, mutta kukaan ei ole yhtä täydellisesti dokumentoituna jättänyt sanomaansa jälkipolville perinnöksi ja ohjenuoraksi, kuin viimeinen profeetta. Nämä ohjeet ovat edelleen täysin ajankohtaisia ja tuovat valon myös ihmiskunnan tulevaisuuteen.
Jokainen hetki hänen profeetallisesta elämästään ja opetuksistaan on tarkkaan taltioitu. Koraani sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia profeetta Muhammadin näkemyksistä uskontojen välisistä suhteista sekä hänen henkilökohtaisesta perhe-elämästään; jopa tavasta, jolla hän käveli ja kampasi hiuksensa. Koraani sanoo:

[IX] cc
Jumalan lähettiläs on totisesti kauniina esimerkkinä niille, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja jotka hartaudella Hänen muistoaan vaalivat.
Profeetta Muhammadin tärkeimpiä elämäntehtäviä oli koota ihmiskunta yhteen toteuttamaan maailmankaikkeuden suurenmoisinta päämäärää: palvomaan yhtä ja samaa Jumalaa. Profeetan rakkauden ja myötätunnon paras osoitus on, että hän välitti jokaisesta ihmisestä ja teki parhaansa tämän turvallisuuden takaamiseksi tuonpuoleisessa.
Vaikka islam esitetään nykyään vahingollisena ja vihamielisenä kristinuskoa, juutalaisuutta ja muita uskontoja kohtaan, totuus on, että profeetta oli suurenmoinen opettaja. Hän opetti ihmisille oman uskon merkityksen ja tuki heitä edeltäjiensä – aikaisempien profeettojen ja sanansaattajien – viitoittaman oikean tien seuraamisessa.
Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä.
Jopa Muhammadin pahimmat viholliset joutuivat myöntämään profeetan käytöksen ja rehellisyyden aukottomuuden. Asian ovat vahvistaneet myös eräät länsimaiset oppineet ja historian henkilöt, jotka ovat vuosisatojen saatossa tarkastelleet Muhammadin elämän ihmettä avoimin sydämin. Esimerkiksi Mahatma Gandhi on kirjoittanut seuraavasti tästä islamin profeetasta:
[X] cc
”Olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että islam ei noina aikoina suinkaan vallannut alaa miekan kautta. Islamille teki sijaa pikemminkin profeetan peräänantamaton vaatimattomuus, hänen tunnollisuutensa ja luotettavuutensa, hänen voimakas omistautumisensa ystävilleen ja seuraajilleen, hänen urheutensa ja pelottomuutensa sekä hänen vahva uskonsa Jumalaan ja tehtäväänsä. Nämä asiat – ei miekka – kantoivat kaiken edessä ja ylittivät jokaisen esteen.”
Päätän tämän johdannon profeetan sanoihin. Ne on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia islamista ja tulla osalliseksi profeetan välittämästä armosta. Hän sanoi:
”Ette astu taivaaseen ennen kuin uskotte, ettekä usko ennen kuin rakastatte toinen toistanne. Eikö minun pitäisi johdattaa teidät asiaan, jota tekemällä lisäätte rakkautta välillänne? Levittäkää ’As Salaam’ (rauhaa).”
– Yusuf Islam

[1] cc
LAPSUUS JA NUORUUS
Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam , oli siunaus maailmankaikkeudelle.
Muhammadin, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, elämä loistaa valon ja johdatuksen merkkinä kaikkina aikoina ja kaikille kansoille. Hän oli Jumalan viimeinen sanansaattaja, joka sinetöi kaikkien profeettojen sanoman ihmiskunnalle. Jumalan ykseyden nimeen hän lausui: ”La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulu Allah” – ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, [ja] Muhammad on Allahin sanansaattaja. Tämä on islamin keskeinen viesti.
Viimeinen profeetta Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, syntyi Arabian karussa aavikkomaassa, Mekan kaupungissa, noin 600 vuotta jälkeen Jeesuksen, rauha hänelle. Kaupunki sijaitsi syvässä laaksossa, jota reunusti tummien vuorten sahalaitainen verho.
Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, oli orpo. Hänen isänsä kuoli ennen hänen syntymäänsä. Niinpä hänet kasvatettiin ja vieroitettiin arabien tapaan. Profeetan ollessa kuuden vuoden ikäinen myös hänen äitinsä menehtyi, ja profeetta jäi täysin yksin ensin isoisänsä Abd al-Muttalibin huostaan ja myöhemmin hänen huolehtivan setänsä Abu Talibin huostaan.

[2] cc
Mekka oli tärkeä ja suosittu kaupunki – etenkin siksi, että siellä sijaitsi Pyhä Kaaba. Kaaba oli ensimmäinen rakennus, jonka ihmiskunta omisti Jumalan ylistykselle. Sen rakensi profeetta Abraham poikansa Ismaelin (rauha heille) avustuksella. Juuri tähän autioon ja hedelmättömään laaksoon oli Abraham Pyhän Tahdon mukaan asettunut vaimonsa Hajarin ja heidän yhteisen poikansa Ismaelin kanssa. Ajan saatossa Mekasta tuli vähitellen pyhiinvaelluskaupunki sekä kukoistava kauppa- ja kulttuurikeskus, jonka kautta kulkivat suuret kauppakaravaanit Syyrian ja Jemenin välillä. Muhammad oli Abrahamin jälkeläinen Ismaelin kautta suoraan alenevassa polvessa ja kuului jaloon ja tunnettuun Bani Hashimin sukuun.
Paimentolaispoikana Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, paimensi lampaita ja vuohia Mekan kukkuloilla polttavan kuuman auringon alla – tehtävä, joka tuntui olevan tuttu niille, joiden kohtalona oli tulla profeetaksi.
Nuorena miehenä Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, tuli kaikille tunnetuksi al-Aminina, eli Luotettavana, koska oli luonteeltaan rehellinen ja jalo. Hänen setänsä rakasti häntä syvästi ja otti hänet mukaansa kauppamatkoille Syyriaan. Setä opetti Muhammadia tienaamaan elantonsa kauppiaana.
[3-4] cc
Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, pärjäsi kauppa-alalla hyvin. Vaikka hän olikin suhteellisen köyhä, hänen rehellinen ja antelias luonteensa teki hänestä luotettavan ja pidetyn kaikkien hänet tuntevien keskuudessa.
Mekassa asui eräs kunnioitettu rouva. Hänen nimensä oli Khadijah. Muhammad työskenteli hänen alaisenaan. Muhammadin ollessa 25-vuotias Khadijah kosi häntä epäsuorasti. Vaikka hän olikin Muhammadia vanhempi ja jäänyt leskeksi kahdesti, Muhammad hyväksyi hänen tarjouksensa. He menivät naimisiin ja elivät onnellista elämää. Khadijah synnytti hänelle kaksi poikaa ja neljä tytärtä. Surullista kyllä, hänen poikansa menehtyivät pieninä. Siitä huolimatta se oli ihanteellinen avioliitto, ja he elivät yhdessä hyvää perhe-elämää.
Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, oli haluttu seuramies, ja hänen viisaat neuvonsa olivat usein tarpeen. Tarina kertoo, että kun pyhää Kaabaa rakennettiin uudelleen suuren tulvan vahingoitettua sen seiniä, Qurayshin neljän heimon välille syntyi erimielisyyttä siitä, mikä heimo saisi kunnian asettaa Pyhän Musta Kiven paikoilleen. Heimolaisten kesken oli juuri syntymässä tappelu, kun yksi vanhimmista ehdotti ratkaisun: ”Ensimmäisenä portista kulkeva tehköön päätöksen.” Tällöin kaikki katsahtivat portille, ja heidän suureksi ilokseen Muhammad astui portista sisään. ”Hän on al-Amin, Luotettava!” huusivat heimolaiset. Muhammad oli seurannut tapahtumia ja pyysi heimolaisia tuomaan palan kangasta.
Hän asetti Pyhän Mustan Kiven kankaalle ja käski jokaisesta heimosta edustajan tarttumaan kankaan reunoista ja nostamaan kiven ylös. Lopuksi profeetta asetti kiven paikoilleen. Näin riita oli ratkaistu ja tappelu estetty.

[4] cc
Tuohon aikaan arabeilla oli monia hyviä ominaisuuksia. He olivat urheita, anteliaita ja uskollisia, mutta siitä huolimatta sortuivat usein pikkumaisiin verikostoihin, kävivät lukemattomia sotia toisiaan vastaan valmiina vuodattamaan verta hatarin perustein. Heillä ei varsinaisesti ollut kunnioitusta heikompia, orpoja ja leskiä kohtaan, ja he syyllistyivät usein runsaaseen alkoholinkäyttöön ja turhamaisuuteen. Poikien korostuneen aseman takia monet isät tapasivat haudata ei-toivottuja tyttäriään elävältä heti synnytyksen jälkeen. Kaiken pahuuden takana oli kuitenkin monijumalaisuus.
Polyteismiä, epäjumalien palvonnan kulttia, harjoittivat miltei kaikki. Abrahamin ikuinen uskonto ja perintö – Yhden todellisen Jumalan palvominen – oli aikojen saatossa haudattu ja unohdettu. Vuosien aikana noin 360 epäjumalaa ja patsasta oli pystytetty Pyhän Kaaban sisä- ja ulkopuolelle, ja heitä palvottiin herroina ja välittäjinä. Jopa Mooseksen ja Jeesuksen seuraajat hylkäsivät Abrahamin alkuperäisen yksijumalaisen uskon ja liittyivät moniin erillisiin lahkoihin ja heimoihin.

[5] cc
Mutta Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, oli toista maata. Hän ei koskaan osallistunut näihin erimielisyyksiin. Hänelle tuli myöhempinä vuosinaan tavaksi eristäytyä läheisen Hira-vuoren luolaan, joka ei ollut kaukana Mekasta. Täällä hän avasi sydämensä ja rukoili etsien Totuutta. Tuulen puhallusta lukuun ottamatta täydellisessä hiljaisuudessa hän tutkiskeli maailmankaikkeuden merkkejä.
[7] cc
PROFEETAN SYNTY
Juuri täällä eräänä Ramadanin kuukauden yönä Kaikkivaltias kutsui palvelukseensa 40-vuotiaan Muhammadin. Sinä yönä – Laylat al-Qadrina, eli Voiman yönä – Totuuden henki laskeutui taivaalta tuoden mukanaan Koraanin, Jumalan julistuksen ja valon ihmiskunnalle. Uusi luku maailman historiassa sai alkunsa.
Kelmeä kuu loisti taivaalla, kun Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, yhtäkkiä aisti Totuuden läsnäolon. Yön hiljaisuudessa kaikui ääni: ”Lue!” Muhammad oli tolaltaan. ”En osaa lukea”, hän vastasi. Maa tuntui järisevän jalkojen alla, kun ääni toisti käskyn: ”Lue!” Muhammad vastasi jälleen: ”En osaa lukea.” Pelko kahlitsi hänet paikoilleen eikä hän kyennyt liikkumaan. ”Lue!” käski mahtava ääni jälleen. ”Mitä minun pitäisi lukea?” kysyi profeetta. Silloin vapauden tunne valtasi Muhammadin, ja samassa aika ja avaruus pysähtyivät ja taivas ja maa yhtyivät. Rauha oli koittanut, ja ihmiskunta herännyt uuteen aamuun.

[8] cc
1. Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut, 2. luonut ihmisen hyytyneestä verestä. 3. Lue! Sillä Herrasi on ylevin 4. Hän, joka on opettanut käyttämään kynää, 5. opettanut ihmiselle sen, mistä tämä ei ennen tiennyt.
Nämä olivat Koraanin viisi ensimmäistä, kallisarvoista jaetta. Ääni, jonka Muhammad kuuli, oli Uskon ja Totuuden hengen ääni, joka kuului viimeiselle Jumalan profeetalle lähetetylle enkeli Gabrielille. Muhammadille osoitettu Jumalan ja Maailmojen Armon lähettilään tehtävä oli juuri alkanut.
Otettuaan vastaan Herransa ensimmäiset sanat Hira-vuorella Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, kiiruhti alas vuorelta kasvot hikipisaroista kiiltäen, ja hänen sydämensä hakkasi rajusti. Koraanin jakeet kaikuivat edelleen hänen sielussaan. Mitä nyt tapahtuisi? Mitä sanoja nämä olivat? Hän juoksi Khadijah’n luokse ja anoi: ”Suojele minua! Suojele minua!”

[9] cc
”Pelkään, että jotain pahaa tapahtuu minulle”, sanoi profeetta. Khadijah lohdutti profeettaa hellästi: ”Ei koskaan Allahin taholta”, sanoi hänen vaimonsa usko vahvana, ”Allah ei koskaan väheksyisi sinua. Sinä pidät yllä hyviä suhteita kaikkiin sukulaisiisi, autat köyhiä ja tarvitsevia, palvelet vieraitasi anteliaasti ja autat epäonnekkaita.”
Jonkun ajan kuluttua Khadijah vei profeetan serkkunsa Waraqah’n luo, joka oli oppinut munkki ja tunsi Tooran ja Raamatun läpikotaisin. Profeetan kerrottua yön tapahtumista vanha mies vahvisti epäröimättä, että kyseessä täytyi olla arkkienkeli Gabrielin – Allahin Moosekselle lähettämän enkelin – ilmestyminen. ”Toivon vain, että olisin vielä nuori ja eläisin ajan, jolloin sinun kansasi on kääntävä sinulle selkänsä”, sanoi vanha, viisas mies. Hän tiesi, että aikaisemmissa pyhissä kirjoituksissa ennustettu profeetta oli saapunut. Näin oli saanut alkunsa viimeisen profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, kutsu, jonka vaikutus maailmaan oli ikuinen ja joka merkitsi uuden aikakauden alkua ihmiskunnan tietoisuuden historiassa, nimittäin islamin syntyä.
Ensimmäisiä profeettaan uskovia olivat hänen vaimonsa Khadijah ja pian sen jälkeen heidän kanssaan asunut Abu Talibin poika Ali, profeetan nuori ja rakastettu serkku. Suurin osa vastusti kutsua voimakkaasti, mutta jotkut avasivat sydämensä auliisti ja ottivat kutsun vastaan. Heihin lukeutuivat muun muassa Muhammadin läheisin ystävä ja seuralainen Abu Bakr sekä profeetan palvelija Zayd.

[10] cc
Jonkin ajan kuluttua Koraanin ilmestysten edelleen jatkuessa profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sai kutsumuksen levittää islamin sanomaa julkisesti ja lukea ääneen jakeet, jotka hänelle oli lähetetty.
1. Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle, 2. armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle, 3. jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä. 4. Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi. 5. Ohjaa meidät oikeata tietä, 6. niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi 7. ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät.
Eräänä päivänä profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, nousi pyhää Kaabaa lähellä olevalle kukkulalle ja kutsui qurayshilaiset heimolaisensa paikalle. Kerääntyessään profeetan ympärille he kysyivät, mistä oli kyse. Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, vastasi silloin: ”Kertokaa minulle (Mekan miehet), jos väittäisin teille näkeväni armeijan tämän kukkulan toisella puolella, niin uskoisitteko minua?”

[11] cc
”Totisesti!”, vastasi väkijoukko, ”sillä me luotamme sinuun ja tiedämme ettet koskaan valehtelisi.” ”Silloin”, sanoi Muhammad, ”olkaa tietoisia ja ottakaa tämä varoituksen sana todesta. Jumala on käskenyt minua varoittamaan teitä, läheiseni, siitä, etten voi taata teille hyvää elämää maan päällä tai taivaissa.” Tämän kuultuaan ihmisjoukko hämmentyi. Heidän seistessään hiljaisina paahtavan auringon alla profeetan setä Abu Lahab raivostui: ”Saisit kuolla pois!” Ja niin he käänsivät selkänsä ja hajaantuivat, jättäen Muhammadin yksin kukkulalle seisomaan.
Mekan asukkaat kuulostelivat näitä uusia sanoja, jotka kehottivat heitä kumartamaan Allahia ja ottamaan sydämeensä tämän rakastavan antautumisen uskonnon, islamin. Pian mielipiteet kuitenkin jakautuivat jyrkästi. Moni alkoi kieltäytyä totuudesta. Vaikka Muhammad oli heidän pitkäaikainen harras ystävänsä, he rupesivatkin nyt haukkumaan tätä, pitämään tätä pilkkanaan ja kutsumaan hulluksi. Kaikesta vääryydestä huolimatta hän ei koskaan vastannut arvostelijoilleen rumasti. Hän tapasi sanoa: ”Sen, joka uskoo Allahiin ja Viimeiseen päivään, tulisi olla hyvä vieraalleen. Sen, joka uskoo Allahiin ja Viimeiseen päivään, kuuluisi kunnioittaa lähimmäistään. Ja sen, joka uskoo Allahiin ja Viimeiseen päivään, tulisi sanoa hyvää tai olla vaiti.”
[12] cc
Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, ei lannistunut. Hän jatkoi kärsivällisesti kotikaupunkinsa väen kutsumista uudesta islamin uskosta kuulemaan; todistamaan, ettei ole muuta palvonnan arvoista jumalaa kuin Allah ja että hän, Muhammad, oli Allahin lähettiläs ja sanansaattaja.
Mitä voimallisemmin Muhammad kutsui väkeään antautumaan yhdelle ainoalle Jumalalle, sitä vihaisemmiksi heimopäälliköt tulivat. ”Mitä!” he sanoivat, ”onko hän tehnyt kaikista jumalistamme yhden Jumalan? Tämä on totisesti kummallinen asia.” He olivat ymmällään, mutta eniten heitä hämmästytti se tosiasia, että nämä ihmeelliset uudet sanat – Koraanin katkelmat – olivat tulleet lukutaidottomalle henkilölle. Koskaan ei Muhammad ollut oppinut lukemaan tai kirjoittamaan; nämä olivat taitoja, joita siihen aikaan oli vain harvoilla arabeilla. Miten olivat siis nämä kauneudessaan ja selkeydessään verrattomat sanat voineet tulla hänelle?
1. Sano: ”Hän, Jumala on yksi, 2. ainoa Jumala, kaikkivaltias. 3. Hän ei ole (toista) synnyttänyt eikä ole (toisesta) syntynyt. 4. Ketään ei ole Hänen vertaistaan.”

[13] cc
Suuttumus kasvoi Mekan vaikutusvaltaisimman heimon Qurayshin päälliköiden keskuudessa. Eräässä heimokokouksessa he päättivät ehdottaa profeetan sedälle ja huoltaja Abu Talibille, että nämä estäisivät profeettaa vetoamasta ihmisiin, jotta nämä hylkäisivät tapansa ja esi-isiensä uskonnon.
Tämän kuullessaan Muhammad, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, liikuttui setää kohtaan tuntemansa rakkauden ja kiintymyksen vuoksi. Hänen vastauksensa oli kuitenkin rauhallinen ja selvä: ”Allahin kautta! Vaikka he laittaisivat auringon oikeaan käteeni ja kuun vasempaan, en luovu tästä kutsumuksestani ennen kuin Allah tekee siitä voittoisan, tai kuolen sen vuoksi.”
Vähitellen muslimien määrä islamin rakastetun profeetan, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, johdatuksessa kuitenkin kasvoi. Tämä ensimmäinen muslimien yhteisö otti omakseen yhteisen oikeamielisyyden ja nöyrtymisen tien. Heidän rakkautensa Totuutta kohtaan toi valoa silloiseen pakanauskoiseen yhteiskuntaan. He vieroksuivat maallista elämäntapaa ikuisen valon ja viisauden tavoittelun nimissä. ”Sille, ken seuraa tiedon etsinnän polkua”, sanoi profeetta, ”tekee Allah paratiisiin johtavasta tiestä helpon.”

[14] cc
Muslimit joutuivat vainojen kohteeksi alusta lähtien. Eniten kärsivät köyhät, jotka olivat vailla minkäänlaista asemaa. Heille naurettiin ja heitä pilkattiin, mutta kun pilkka ei tehonnut, epäuskovat turvautuivat väkivaltaan ja kidutukseen. He heittelivät uskovaisten päälle kiviä ja maaperän tomua. Noin sata muslimia joutui poistumaan Mekasta ja jättämään kotinsa etsien turvapaikkaa läheisestä Abessinian kristitystä maasta.
Vainot kaupunkiin jääneitä kohtaan yltyivät entisestään. Abessinialaisorja Bilal, joka oli ottanut vastaan islamin uskon, pakotettiin makaamaan selällään polttavassa hiekassa, ja hänen rintakehälleen asetettiin painavia kiviä. ”Missä Jumalasi on nyt?” pilkkasivat epäuskovat, muttei mikään kidutuksen määrä pystynyt horjuttamaan hänen uskoaan. Uskovat eivät koskaan luovu islamista.
Silloin Mekan päälliköt keksivät uuden strategian. Profeetta ja hänen seuraajansa pakotettiin asumaan kaupungissa suljetulla alueella. Ruokatoimitukset alueelle estettiin, ja muslimit joutuivat kärsimään pitkiä kiduttavia jaksoja vailla ruokaa ja juomaa. Heitä pidettiin nälässä päivien, jopa viikkojen ajan. Tämä saarto alkoi seitsemän vuotta Koraanin ilmestyksen jälkeen ja jatkui kolmen vuoden ajan, mutta Allahin ylevyyden ansiosta muutamat hyväntahtoiset sydämet sortajien keskuudessa eivät enää sallineet kärsimyksen tuottamista. Asenteet pehmenivät vaiheittain, ja lopulta saarto lakkautettiin. Jälleen pääsivät ihmiset näkemään ja kuulemaan profeettaa.

[15] cc
Mustine hiuksineen ja partoineen hän oli miehistä komein; pituutta hänellä oli kohtalaisesti. Hänen hymynsä paljasti kauniin valkoisina hohtavat hampaat. Ulkomuotoaan suuremman vaikutuksen ihmisiin tekivät kuitenkin hänen luonteensa ja moitteeton käytöksensä. Hänen sanansa olivat aina täynnä johdatusta ja viisautta. Hänen opetuksiensa ansiosta arabian heimoyhteisöjen vanhat tavat ja perinteet kokivat suuren muutoksen. Hän sanoi: ”Tukekaa veljeänne, teki hän väärää tai koki hän sitä.” Eräs mies kysyi: ”Jumalan lähettiläs! Voin auttaa häntä kun hän kokee vääryyttä, mutta kuinka tuen häntä hänen tehdessä vääryyttä?” Profeetta vastasi: ”Estät häntä tekemästä vääryyttä – näin tuet häntä.”
Muhammadin, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, ystävällinen ja armollinen luonne oli vertaansa vailla. Usein kulkiessaan lapsijoukon ohitse hän pysähtyi silittämään lasten hiuksia ja joskus liittyi mukaan heidän viattomiin leikkeihinsä. Hän sanoi: ”Allahilla on sata armoa, joista vain yksi lähetettiin alas Jinneille , ihmiskunnalle, pedoille, linnuille ja hyönteisille. Tämän armon ansiosta ne tukeutuvat toisiinsa, armahtavat toisiaan ja osoittavat kiintymystä nuoremmilleen. Itselleen Allah varasi yhdeksänkymmentäyhdeksän armoa, joilla hän armahtaa palvelijansa Ylösnousemuksen päivänä.”
[16] cc
Profeetta soi naisille kunniaa ja erityisen arvon. Islam korotti heidät yhdellä kertaa ennenkuulumattomaan asemaan sen ajan yhteiskunnassa taaten heille vertaansa vailla olevat oikeudet ja vapaudet. Profeetta sanoi paratiisin sijaitsevan äitien jalkojen juurella. Suurin osa kansasta kuitenkin pysyi tietämättömyyden polulla ja jatkoi profeetan vastustamista.
Tehtävänsä kymmenentenä vuotena Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, koki elämänsä suurimman surun. Tuolloin menehtyi hänen setänsä Abu Talib, joka oli aina ollut hänelle hyvin tärkeä tuki ja turva. Pian tämän jälkeen kuoli hänen rakastava vaimonsa Khadija. Profeetta Muhammadin koettelemuksia pahensi entuudestaan Ta’if’in kansa, jolle hän oli välittänyt islamin sanomaa; se torjui hänet nyt armottomasti ja lähetti kapinoitsijoita kivittämään profeettaa, kunnes hän oli yltä päältä veressä. Tänä vaikeana aikana profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sai Allahilta yhden kaikkein suurenmoisimmista ja arvokkaimmista kunnianosoituksista: ihmeellisen yöllisen matkan.
Juuri sinä iltana enkeli Gabriel ilmestyi Muhammadille, salla Allahu ’alayhi wa sallam, herättäen hänet unestaan. Gabriel kehotti häntä nousemaan häikäisevän valkoisen luomuksen, al-Buraq’n, kyytiin. Ja samassa silmänräpäyksessä oli Muhammad siirtynyt al-Masjid al-Aqsaan, kaukaiseen rukouspaikkaan, joka sijaitsi Jerusalemissa.

[17] cc
Siinä siunatussa paikassa keskellä Jerusalemia Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, tapasi aikaisemmat profeetat, jotka kokoontuivat rukoilemaan Muhammadin johdolla. Sieltä Gabriel vei hänet edelleen mukanaan, ja he nousivat seitsemän taivaan läpi todistaakseen maailmankaikkeuden ihmeellisimpiä mysteerejä ja Allahin mahtavimpia merkkejä.
Perimätiedon mukaan profeetta kertoi näin: ”Astuessani ensimmäiseen taivaaseen näin istuvan miehen, jonka ohitse vaelsi miesten ja naisten henkiä. Oikealle puolelle hän hymyili sanoen: ’Hyvä henki hyvästä ruumiista.’ Vasemmalle katsoessaan hän kurtisti kulmiaan ja sanoi: ’Paha henki pahasta ruumiista.’ Minä kysyin: ’Kuka on tämä mies, oi Gabriel?’ Gabriel vastasi: ’Tämä on Aatami, ja hänen ohitseen kulkevat henget kuuluvat hänen jälkeläisilleen: oikealle menevät pääsevät paratiisiin ja vasemmalle joutuvat kadotukseen.'”
Silloin enkeli Gabrielin ja Muhammadin, salla Allahu ’alayhi wa sallam, yöllinen matka jatkui. He kohosivat ylös läpi yhä uusien taivaiden kohdaten matkallaan monia profeettoja: Jeesuksen, Johanneksen, Joosefin, Aaronin, Mooseksen (rauha heille kaikille), kunnes he vihdoin pääsivät perille seitsemänteen taivaaseen. Siellä istui mies valtaistuimellaan, kuolemattomuuden kartanon porteilla. ”Koskaan en ole nähnyt miestä, jossa on niin paljon omaa näköäni”, sanoi profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam. ”Hän on isäni Abraham.” Tämän jälkeen Gabriel ilmestyi profeetalle, salla Allahu ’alayhi wa sallam, kaikessa enkelimäisessä valossaan ja loistossaan.

[18] Lootuspuu
He olivat saavuttaneet äärimmäisen tietämyksen rajan – lootuspuun – Sidrat al-Muntaha’n, joka oli arvoituksellisen väriloiston peitossa ja kaikessa sanoinkuvaamattomuudessaan täydellisen ehtymätön.
[19] cc
11. Ei hänen sydämensä keksinyt sitä, mitä hän näki. 12. Miksi siis haluatte kiistellä hänen kanssaan siitä, mitä hän on nähnyt? 13. Totisesti hän on nähnyt Hänet toisessakin ilmestyksessä, 14. lähellä etäisintä lootuspuuta, 15. jonka vieressä on ikiasumusten puutarha, 16. kun lootuspuun verhosi se, mikä kykenee verhoamaan; 17. katse ei harhaillut eikä pettänyt; 18. totisesti hän näki suurimman Herransa tunnusmerkeistä.
[20] cc
*kuva*

[21] cc
MUUTTO
Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, oli saavuttanut taivaallisten korkeuksien ylimmäisen huipun. Tänä hengen ja ruumiin ylentävänä ihmeellisenä yönä profeetta vastaanotti Allahilta islamin jaloista pilareista toisen: viisi päivittäistä rukousta, joita ei ollut annettu yhdellekään profeetalle häntä ennen. Koko maailmasta tuli kumartamisen ja rukoilun paikka muslimeille. Tämä Muhammadin matka ja siihen liittyvät kertomukset tunnetaan nimellä al-Isra’ wa al-Mi’raj, yöllinen matka ja nousu taivaiden halki.
Kun Muhammad oli palannut matkaltaan, iloitsivat epäuskovat tilaisuudesta pilkata häntä yhä ilkeämmin kuultuaan tästä ihmeellisestä matkasta. He kutsuivat häntä hulluksi, ennustajaksi, runoilijaksi ja vielä valehtelijaksi. Vainot yltyivät yltymistään, ja elämästä tuli sietämätöntä profeetalle ja hänen seuraajilleen. He olivat jatkuvassa vaarassa, joten he alkoivat kaikessa hiljaisuudessa valmistella lähtöä Mekasta.
Joukko islamiin kääntyneitä, noin 400 kilometrin päässä Mekasta sijaitsevan Yathribin asukkaita tarjosi kotinsa heille turvapaikaksi ja toivotti kaikki muslimit tervetulleiksi kaupunkiin. Etenkin profeetta oli tervetullut heidän kaupunkiinsa tuomaan rauhaa heimoerimielisyyksiin ja levottomuuksiin, jotka koettelivat kaupunkia.

MUUTTO
[22] cc
Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, otti vastaan tarjotun turvapaikan. Tämä on se tapahtuma, joka alettiin tuntea Hijrah’na, muuttona. Tästä islamilaisen valtion synnystä tuli islamin historian käännekohta ja islamilaisen ajanlaskun alku. Näin Yathrib sai nimekseen Madinat al-Nabi – profeetan kaupunki.
Kutsuttuaan islamin uskoa 13 vuoden ajan ja kärsittyään katkeraa vainoa arabipakanoiden taholta, Allahin lähettiläs Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, lähti Mekasta yhdessä pienen muslimiyhteisön kanssa ja muutti Madinah’n kaupunkiin, missä heille oli tarjottu rauhaa ja turvaa. Näin alkoi toinen merkittävä vaihe profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, tehtävässä ja elämässä.
Madinah’ssa profeetasta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, tuli valtionpäämies. Tästä eteenpäin islam kukoisti. Uusi nerokas ja oikeudenmukainen sosiaalinen järjestelmä oli syntynyt. Sen perustana oli moskeija. Täällä sai myös muotonsa islamin näkemys rauhasta kaikkien maailman ihmisten, uskontojen ja rotujen kesken. Tätä näkemystä voidaan käytännössä kutsua ensimmäiseksi ihmisoikeuksien ja -vapauksien perustuslaiksi ja peruskirjaksi. Se takasi jokaiselle kansalaiselle vapautta, turvallisuutta ja oikeutta:

[23] cc
1. Omantunnon ja palvonnan vapautta muslimeille sekä ei-muslimeille.
2. Turvaa ja suojelua kaikilta ulkopuolisilta uhkilta ja hyökkäyksiltä.
3. Oikeudenmukaisuutta ja kiellon kaikille rikoksille ja epämoraalisille teoille.
74. Ne, jotka uskovat ja ovat lähteneet kodeistaan liikkeelle sekä taistelleet Jumalan retkellä, ja ne, jotka ovat antaneet heille suojaa ja apua, ovat totisesti oikeauskoisia; heidän palkkansa on armo ja heidän osansa ihana.
Hyväntekeväisyys oli yksi tämän uuden yhteiskunnan perusperiaate. Ahneudesta ja itsekkyydestä tuli vieraita käsitteitä, ja niiden tilalle tulivat myötätunto ja huolenpito kaikkia eläviä asioita kohtaan. Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sanoi: ”Oikeuden aikaansaaminen kahden ihmisen välillä on hyväntekeväisyyttä, miehen auttaminen ratsulleen on hyväntekeväisyyttä, kysyjälle lempeästi vastaaminen on hyväntekeväisyyttä, haitan poistaminen ihmisten tieltä (kuten piikkikasvien ja kivien) on hyväntekeväisyyttä, ja hymyily veljellesi on hyväntekeväisyyttä.”

[24] cc
Kerran Muhammadin, salla Allahu ’alayhi wa sallam, luokse tuli mies kerjäämään lampaita. Niitä oli suuri joukko märehtimässä laaksossa, joten profeetta käski antaa kaikki lampaat hänelle. Kun mies palasi kyläänsä, hän sanoi: ”Oi kansa, ottakaa vastaan islam, sillä Allahin kautta, Muhammad antaa niin paljon ettei hän pelkää köyhyyttä.”
Täällä Madinah’ssa syntyi kaksi uutta ja tärkeää islamin pilaria. Muslimien tulisi maksaa zakah’ta, varallisuusveroa köyhien ja tarpeessa olevien auttamiseksi, ja heidän tulisi paastota Ramadanin kuukauden aikana. Tänä ajanjaksona profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, avioitui uudelleen. Häntä kosi moni, mutta ’A’ishah’aa lukuun ottamatta hänen vaimonsa olivat lähinnä marttyyreina kuolleiden muslimien leskiä. Hänellä oli silti aina erityinen paikka ja muisto sydämessään Khadijah’lle, ensimmäiselle vaimolleen ja rakastetulle kumppanilleen.
Madinah’n alueella asui myös muutama juutalaisheimo. Muslimit kokivat jo valmiiksi yhteenkuuluvuutta näitä ”Kirjan kansalaisia” kohtaan, sillä profeetan tulo oli ennustettu Toorassa. Jumala sanoi Moosekselle:
Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
[25] cc
Ketkä olivat Vanhassa testamentissa Israelin poikien veljiä, jos Ismaelin pojat eivät olleet? Kuka muu olisi voinut olla profeetta Mooseksen lailla? Kuka muu kuin profeetta Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, muistuttaisi tätä profeettaa eniten? Tämä Jeesuksen sanojen mukainen profetia kävi myös toteen:
Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän — Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu —
Tähän asti muslimit olivat rukoilleet samaan suuntaan kuin Kirjan kansa – Jerusalemin pyhän kaupungin suuntaan.
Uskovaisia käskettiin nyt rukoillessaan kääntämään kasvonsa Mekan pyhää moskeijaa, Kaabaa päin. Tämä historiallinen muutos rukoussuunnassa symbolisoi kunnianosoitusta ja erityisen aseman myöntämistä tälle uudelle muslimikansalle. Muslimien palatessa Abrahamin alkuperäiseen uskoon kääntyi myös heidän rukoussuuntansa hänen pystyttämänsä ensimmäisen Jumalan temppelin suuntaan.
Kirjan kansan ohella myös mekkalaispäälliköt olivat tästä harmissaan. He päättivät yrittää syrjäyttää uuden muslimiyhteisön ja juonittelivat hyökkäystä Madinah’aan. Viimeinkin nyt, vuosien vainon ja kidutuksen jälkeen, antoi Allah muslimeille luvan puolustautua.

[26] cc
39. Niille on annettu lupa taistella, joita vastaan on aloitettu sota, sillä heille on tehty vääryyttä, ja Jumala kyllä kykenee heitä auttamaan;
Näin sai alkunsa Badrin taistelu, kaksi vuotta Hijrah’n jälkeen, Ramadanin kuukautena. Mekkalaisarmeija hyökkäsi tuhannen miehen voimin, ja heillä oli kolminkertainen miesylivoima. Allahin tahdon avulla lopputuloksena oli kuitenkin loistava voitto muslimeille. Muutama muslimivainoja johtanut mekkalaispäällikkö sai surmansa. Toisia otettiin vangeiksi ja heistä saatiin lunnaita. Ensimmäistä kertaa historiassa sotavankeja ruokittiin, kohdeltiin inhimillisesti ja majoitettiin samalla tavalla kuin vangitsijoitakin. Tämä taistelu oli käännekohta – uskovaisten voima ja urheus järkytti mekkalaisia ja heidän liittolaisiaan, mutta he kuitenkin jatkoivat pyrkimyksiään tuhota islamin uskonto.
Taistelu taistelulta muslimit todistivat kykynsä torjua kaikki hyökkäykset. Uskovaisten täpärää perääntymistä Uhudin taistelussa seuranneena vuotena Quraysh suunnitteli hyökkäystä, jolla muslimit saataisiin tuhottua lopullisesti.

[27] cc
He juonittelivat tiettyjen beduiini- ja juutalaisheimojen sekä Madinah’n tekopyhien kanssa. Hijrah’n viidentenä vuotena he marssivat kymmenentuhannen miehen voimin Madinah’aan. Muslimit olivat kuitenkin valmistautuneet: Salman Persialaisen neuvosta he olivat kaivaneet laajan vallihautajärjestelmän kaupungin ympäri puolustautuakseen hyökkäykseltä.
Profeetta itse, salla Allahu ’alayhi wa sallam, osallistui työhön, ja hänen kaivaessaan muslimit lauloivat kertosäettä:
Oi Allah, ilman sinua emme olisi johdatettuja
Emmekä lahjoittaisi emmekä rukoilisi (oi Herra)
Oi Allah, ilman sinua emme olisi johdatettuja
Emmekä lahjoittaisi emmekä rukoilisi (oi Herra)
Laske siis päällemme sielunrauha (oi Herra)
Ja vakauta jalkamme jos tapaamme [vihollisemme]
Oi Allah, ilman sinua emme olisi johdatettuja…
Kuukauden pituisen epäonnistuneen piirityksen jälkeen pakanoiden armeijan kärsivällisyys alkoi rakoilla. Liittoutuneiden ei-muslimien välillä alkoi luottamuspula vähitellen levitä. Riideltyään keskenään ja kärsittyään rankoista sääolosuhteista he viimein pakkasivat telttansa ja perääntyivät. Tämä oli suuri voitto islamille. Madinah ei ole ollut tämän jälkeen koskaan hyökkäyksen kohteena. Seuraavana vuonna – kuudentena vuonna Hijrah’n jälkeen…

[28] cc
… mekkalaisten ja profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, välille solmittiin välirauha. Vaikka ehdot olivat raskaita Qurayshin kannalta, tämä oli seuraava voitto islamille: Hudaybiah’n sopimus. Sitä seuraava rauhan ajanjakso antoi monille ei-muslimeille mahdollisuuden nähdä islamin elämäntavan siunauksen. Sen seurauksena hyvin monet mekkalaisheimot kääntyivät islamiin.
Eräänä päivänä Allahin lähettilään luokse saapui kauempaa mies kysyäkseen islamista. Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sanoi: ”Sinun täytyy lukea viisi rukousta yhtä päivää ja yötä kohden.” Mies kysyi: ”Onko muuta [rukoukseen liittyvää]?” Profeetta vastasi: ”Ei, mutta jos haluat lukea lisärukouksia, niin voit tehdä niin.” Hän jatkoi: ”Sinun täytyy paastota Ramadanin kuukauden päivävalon tunteina.” Mies kysyi: ”Onko lisää paastottavaa?” Profeetta vastaa: ”Ei, mutta jos haluat paastota lisää, niin voit tehdä niin.” Profeetta jatkaa: ”Sinun täytyy maksaa zakah (pakollinen hyväntekeväisyys).” Mies kysyi: ”Onko muuta maksettavaa kuin zakah?” Allahin lähettiläs, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sanoi: ”Ei, ellet halua antaa almuja omasta tahdostasi.” Sillä hetkellä mies sanoi: ”Allahin kautta, en tee tätä vähempää enkä enempää.” Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, huomautti: ”Jos hän pitäytyy sanomassaan, niin hän tulee olemaan menestyksekäs.”

[29] cc
Tänä ajanjaksona profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, lähetti kirjeitä monille eri hallitsijoille. Kirjeensä saivat myös kaksi sen ajan supervaltojen keisaria, Persian ja Bysantin keisarit, joita profeetta kutsui islamiin. Keisari Herakleios oli matkalla Jerusalemiin saadessaan viestin, jossa oli profeetan sinetti. Siinä luki: ”Allahin palvelijalta ja lähettiläältä Muhammadilta Herakleiokselle, Bysantin keisarille. Rauha olkoon hänelle, joka seuraa oikeaa johdatusta. Kutsun sinut islamiin. Hyväksyessäsi sen saat rauhaa ja menestystä ja Allah kaksinkertaistaa palkkiosi. Jos kieltäydyt, alamaistesi synnit ovat sinun harteillasi.” Viesti päättyi Koraanin jakeella:
63. Sano (juutalaisille ja kristityille) : »Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme (uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään muuta) paitsi Jumalaa.» Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Olkaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!»
[30] cc
Vaikka keisari tunnisti tilanteesta, että tämä tosiaan oli profeetta, jota Pyhien kirjoitusten mukaan oli odotettu, hän tunsi itsensä painostetuksi päälliköidensä ja hoviherrojensa uskollisesti torjuttua saapunut viesti. Ja niin, surullista kyllä, kohtalon tuulet puhalsivat ovet kiinni; hyvät uutiset kaikuivat kuuroille korville, ja profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, sanat kävivät väistämättä toteen.
[31]
Kirje Allahin Lähettiläältä Abessinian Negukselle.
[33 (a little 34)] cc
MEKAN VALLOITUS
Sillä välin islamin mahti Arabiassa kasvoi nopeasti. Kaksi vuotta mekkalaisten kanssa sovitun välirauhan jälkeen ja Qurayshin rikkoessa toistuvasti ehtoja, Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, päätti marssia Mekkaan noin kymmenentuhannen miehen armeijalla. Se, mitä tapahtui, oli maamerkki ja ikiaikainen ihme uskonnollisten valloitusten historiassa. Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, valtasi kaupungin vuodattamatta pisaraakaan verta. Hän ratsasti porttien läpi kamelilla, pää kumarassa nöyryydestä, hänen vapisevien vihollistensa tuijottaessa.
Heidän suureksi ihmeekseen profeetta antoi anteeksi kaikille, jotka olivat siihen asti olleet katkeria islamin vihollisia, ja hän julisti julkisen armahduksen. Tämä oli Voiton päivä, ja viimeinen vaihe profeetan elämässä oli alkamassa.
Mekan valloitus oli ohi. Islamin viholliset antautuivat ja heille annettiin suopeasti anteeksi. Todistaessaan profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, armollista käyttäytymistä ja luonnetta Mekan kansa hyväksyi islamin vapaaehtoisesti. Profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, astui Kaaban pyhään piiriin. Siellä seisoivat kaikki 360 epäjumalaa ja kiveä – väärät jumalat, joille arabit olivat kumartaneet ja joita he olivat palvoneet niin kauan.

[34 (a little 35)] cc
Yksitellen profeetan, salla Allahu ’alayhi wa sallam, käskystä epäjumalat pirstottiin palasiksi, ja vihdoin epäjumaluuden symbolit poistettiin Arabian niemimaalta.
Viimeinkin tämä Talo, pyhä Kaaba, jonka pystytti jalo profeetta Abraham ja hänen ensimmäinen poikansa Ismael, puhdistui ja omistettiin uudelleen yhden ja ainoan Jumalan, Allahin, Maailmojen herran, palvonnalle.
9. Hän on lähettänyt sananjulistajansa tuomaan opastuksen ja totuuden uskonnon, jotta Hän saattaisi sen voittoon kaikkien muiden uskontojen rinnalla, vaikka monijumalaiset ovatkin sitä vastaan.
Oli kulunut 21 vuotta siitä, kun Koraanin ilmestys alkoi ja kun profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, oli alkanut kehottaa ihmiskuntaa tunnustamaan Ainoan, Kaiken Ylitsekäyvän Jumalan olemassaolon. Nyt Muhammadin tehtävä oli lähenemässä loppuaan.
Hän pysyi Madinah’ssa, josta tuli käytännössä uuden muslimimaailman pääkaupunki. Kaikkialla Arabiassa valtuuskunnat alkoivat ottaa vastaan islamin profeetalta, salla Allahu ’alayhi wa sallam. Tämän lisäksi hän lähetti uskovaisten joukkoja lukuisiin maakuntiin ja maihin kutsumaan ihmisiä islamiin.

[35] cc
Vaikka koko Arabia ja sitä ympäröivät alueet olivat Muhammadin alaisia, tämä jatkoi elämäänsä Allahin vaatimattomana palvelijana. Hän paikkasi itse sandaalinsa, ompeli itse vaatteensa ja palveli perhettään kuin kuka tahansa tavallinen mies.
Seitsemäntenä vuosisatana, kymmenen vuotta Hijrah’n jälkeen, profeetan elämä maan päällä lähestyi loppuaan. Tänä vuonna hän suoritti Hajjin eli pyhiinvaelluksen, islamin viidennen ja viimeisen pilarin. Polttavan auringon alla, Arafatin tasangoilla, profeetta Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, lausui viimeisen saarnansa:
”Oi kansa! Kuunnelkaa sanojani huolellisesti, sillä en tiedä tapaanko teitä enää tämän vuoden jälkeen tässä paikassa. Oi kansa! Elämänne ja omaisuutenne ovat pyhiä ja loukkaamattomia kunnes tapaatte Herranne, kuten on myös tämä pyhä paikka, tämä pyhä päivä sekä tämä pyhä kuukausi. Muistakaa, että te tosiaan tapaatte Herranne ja vastaatte teoistanne. Joten varokaa. Kuka tahansa teistä, jolle on luotettu jokin asia, palauttakoon sen oikealle omistajalleen. Kaikki koronkiskonta olkoon lakkautettu; toisaalta pääomanne on teidän. Älkää tehkö vääryyttä, niin teille ei tehdä vääryyttä… Kaikki verenvuodatus tietämättömyyden pakana-ajoista jääköön kostamatta… Oi kansa! Paholainen on menettänyt toivonsa tulla koskaan palvotuksi tässä teidän maassanne. Kuitenkin hän vielä yrittää johtaa teidät harhaan asioissanne. Varokaa häntä siis – uskontonne olkoon turvanne.”

[36] cc
”Aika on kulunut, ja se on kuten se oli päivänä, jona Jumala loi taivaat ja maan. Kuukausien lukumäärä on kaksitoista; neljä niistä on pyhiä, joiden aikana sotiminen ja taisteleminen on kiellettyä.
Teillä on oikeutenne vaimojenne suhteen ja heillä on oikeutensa teidän suhteenne. On teidän oikeutenne etteivät vaimonne tee tuttavuutta niiden kanssa, joita ette kelpuuta. Kohdelkaa naisianne hyvin ja olkaa suopeita heitä kohtaan, sillä he ovat kumppaneitanne sekä uskollisia auttajianne.
Olette ottaneet vaimonne vain luottona Allahilta ja te nautitte heistä vain Hänen luvallaan. Joten kuunnelkaa minua mitä hartaimmin, oi kansa, ja käyttäkää järkeänne hyvin. Jätän taakseni kaksi asiaa: Koraanin ja esimerkkini (Sunnah). Jos seuraatte niitä, ette joudu harhaan. Oi kansa! Kuunnelkaa sanojani. Tietäkää, että jokainen muslimi on veli toiselle muslimille ja että kaikki muslimit muodostavat yhden veljeskunnan. On laillista ottaa veljeltänne vain se, minkä hän teille tahdostaan antaa, joten älkää tehkö vääryyttä itsellenne.”
Sitten profeetta, salla Allahu ’alayhi wa sallam, katsoi taivaaseen ja sanoi:

[37] cc
”Ole todistajani, oi Allah, siinä, että olen välittänyt Sinun viestisi Sinun kansallesi.” Tämä oli se hetki, jolloin Koraanin viimeiset sanat ilmoitettiin:
3. Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islaamin teidän uskonnoksenne.
Muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun profeetan oli täyttänyt 63 vuotta, Kaikkivaltias Allah otti takaisin hänen sielunsa. Profeetta Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam, siirtyi tuonpuoleiseen kotonaan Madinah’ssa jättäen taakseen vain pienen omaisuuden maailman ollessa hänen jalkojensa juurella, muttei yhdenkään dinaarin jäädessä hänen nimiinsä. Kuitenkin hänen viestinsä henki säilyy kirkkaana ja elävänä nykyajassa, samanlaisena kuin se oli ensimmäisen kerran ilmestyessään – sellaisena, että ihminen voi todistaa profeetan elämän ja tehtävän ihmettä, hänen kutsunsa kauneutta ja täydellisyyttä.

[38]
KUTSU RUKOUKSEEN
Jumala on Suurin! Jumala on Suurin! Jumala on Suurin! Jumala on Suurin! Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah. Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah. Todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs. Todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs. Tulkaa rukoukseen. Tulkaa rukoukseen. Tulkaa menestykseen. Tulkaa menestykseen. Jumala on Suurin! Jumala on Suurin! Ei ole muuta jumalaa kuin Allah.

[39]
Abu Hurayrah’n kertomuksen mukaan Allahin lähettiläs, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, on sanonut: ”Vertauskuvana minua edeltäneisiin profeettoihin, ajatelkaamme kaunista palatsia, joka on muuten täydellinen, mutta yksi tiiliskivi on jäänyt asettamatta paikoilleen. Ihmiset tulevat ihastelemaan palatsin kauneutta, paitsi tuota yhtä tiiliskiveä; minä olen tuo puuttuva tiiliskivi, minä olen profeettojen sinetti.”

[40]
PROFEETAN SANOMAA
Usko
”Usko koostuu yli kuudestakymmenestä yksittäisestä oksanhaarasta, joista Haya’ (kohtuu) on yksi.”
Tieto
”Ihmiset ovat kuin kaivoksia – kulta- ja hopeakaivoksia. Ne ovat parhaimmillaan tietämättömyyden päivinä kuten myös heistä parhaat, jotka tiedostavat islamin sen ymmärrettyään (uskonto).”
Muistaminen
”Vertaus henkilöstä, joka muistaa Herraansa (Allahia) Herraansa muistamattomaan nähden on kuin vertaus elävästä ja kuolleesta.”
Rukoilu
”Jos jonkun teistä ovella olisi joki, ja kyseinen henkilö kävisi peseytymässä siinä viidesti päivässä, sanoisitteko, että häneen olisi jäänyt vielä likaa?” He sanoivat: ”Häneen ei jäisi jälkeäkään liasta.” Profeetta, Salla Allahu ’alayhi wa sallam, lisäsi: ”Tämä on vertauskuva viidestä rukouksesta, joilla Allah kumoaa pahoja tekoja.”
Ansiot
”Kukaan ei ole koskaan syönyt omin käsin tehdyllä työllä ansaittua parempaa ateriaa.”
Kuluttaminen
”Allah Kaikista Korkein sanoi: ’Kuluta oi Aatamin poika, ja (Minä) kulutan sinuun.’ ”

[41]
Naimisiinmeno
”Miehen mentyä naimisiin on hän toteuttanut puolet uskonnostaan; siispä antakaa hänen pelätä Allahia toisen puolikkaan puolesta.”
Käytös
”Totisesti uskossaan täydellisin uskovainen on se, joka on heistä paras käytöksessään ja ystävällisin perhettään kohtaan.”
Vanhemmat
”Olkoon hänen nenänsä painettu tomuun, olkoon hänen nenänsä hangattu tomua vasten!” oli sanottu. ”Oi Allahin lähettiläs, kuka hän on?” ”Se, joka ei käy katsomassa jompaakumpaa tai molempia vanhempiaan heidän vanhuutensa aikana, ei astu Paratiisiin.”
Tuomitseminen
”Hallitsijan ei tule vihastuksissaan tuomita kahden ihmisen välillä.”
Sairaiden luona vierailu
”Totisesti tulee Allah, Ylhäinen ja Loistokas, Ylösnousemuksen päivänä sanomaan: ’Oi Aatamin poika, olin sairaana muttet vieraillut Luonani.’ Hän vastaa: ’Oi Herrani, kuinka voisin vierailla Luonasi kun Olet maailmojen Herra?’ Siihen Allah vastaa: ’Etkö tiennyt, että eräs Minun palvelijoistani oli sairaana, muttet vieraillut hänen luonaan? Etkö tiennyt, että jos olisit vieraillut hänen luonaan, olisit löytänyt minut hänen viereltään?’ ”
Lempeys
”Häneltä, jolta puuttuu lempeys, puuttuu hyvä.”

[42]
Armo
”Sitä, joka ei ole armollinen muita kohtaan, ei kohdella armolla.”
Viha
”Mies pyysi profeetalta: ’Neuvo minua!’ Profeetta sanoi: ’Älä suutu.’ Mies toisti kysymyksen profeetalle kerta toisensa jälkeen, johon profeetta aina vastasi: ’Älä suutu.’ ”
Luottamus
” ’Seitsemänkymmentä tuhatta kansastani (Ummah’n) pääsee Paratiisiin tuomiotta.’ Ihmiset kysyivät: ’Keitä he tulevat olemaan, oi Allahin Lähettiläs?’ Hän sanoi: ’Niitä, jotka eivät etsi parannusta loitsuista (Ruqyan), taikauskosta tai taikakeinoista, vaan turvaavat Herraansa.’ ”
Koraani
”Paras teistä on se, joka oppii Koraania ja opettaa sitä.”
Kohtalo
”Profeetta piirsi neliön ja sen keskelle viivan, joka jatkui sen rajojen yli. Sitten hän piirsi pieniä viivoja kiinni keskellä olevaan viivaan ja sanoi: ’Tämä on ihminen, ja tämä (neliö) on häntä ympäröivä kiinteä elämänvuokra, ja tämä (viiva), joka jatkuu ylitse, on toivo. Nämä pienet viivat ovat ongelmia, joita hän kohtaa: jos hän pääsee yhden yli, niin toinen tulee hänen tielleen, ja jos hän pääsee toisen yli, niin jokin toinen tulee hänen tielleen.’ ”

[48]
n. 570
Muhammadin synty Mekassa; yksinäinen orpo
576
Äiti Aminah kuolee; isoisä ’Abd al-Muttalibista tulee huoltaja, jota seurasi kahden vuoden jälkeen hänen setänsä Abu Talib
582
Ensimmäinen kauppamatka Syyriaan Abu Talibin seurassa
595
Avioliitto Khadijah’n kanssa. Ensimmäinen poika Qasim syntyi (n. 599), kuolee 2-vuotiaana
605
Muhammad auttaa Kaaban uudelleenrakentamisessa
610
Enkeli Gabrielin vierailu Muhammadin luon Hira-luolassa – Ensimmäinen ilmestys, Iqra’. Khadijah, ’Ali, Abu Bakr ja Zayd kääntyvät islamiin.
613
Islamin julkinen saarnaus alkaa
615
Ensimmäinen muslimijoukon muutto (Hijrah) Abessiniaan
616
Vainot yltyvät. Mekkalaiset boikotoivat Muhammadia, hänen perhettään ja hänen seuraajiaan.
621
Ihmeellinen yöllinen matka ja nousu seitsemän taivaan halki
1 AH/622
Profeetta muuttaa ja on tervetullut Madinah’ssa. Uusi perustuslaki julistettu kaupungin asukkaille.
2/623
Qiblah’n muutos Kaukaisimmasta moskeijasta Jerusalemissa Mekan Kaabaan. Paastoaminen määrätty uskovaisille. Badrin taistelu, suuri voitto muslimeille
4/625
Uhudin taistelu, muslimit lyöty täpärästi
5/627
Khandaqin (Vallihaudan) taistelu – Madinah’n pitkä piiritys 10 000 epäuskovan taholta
6/628
Hudaybiyyah’n sopimus, rauhan ehdot profeetan ja polyteistien välillä
7/629
Profeetta lähettää kirjeitä Khosraulle, Bysantin keisarille Herakleiokselle ja muille hallitsijoille kutsuen heitä islamiin
8/629
Mekan valloitus 10 000 miehen vahvuisella muslimiarmeijalla; yleinen anteeksianto suotu ja epäjumalat tuhottu
10/632
Profeetan viimeinen pyhiinvaellus. Koraanin ilmestys on valmis. Profeetan (SAAS) kuolema

 

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/03/viimeisen_profeetan_elama.pdf

Kirjat

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…