Den sista profetens liv

Boken i pdf-format på den här länken

TIDIGA LIV
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill. Till den enda Guden han kallade – La ilaha illa Allah, Muhammadun Rassulu Allah: det finns ingen Gud jämte Allah, Muhammad är Allahs Budbärare. Detta är Islams liv och budskap.

DEN FÖRÄLDRALÖSA ENSLINGEN
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, den Sista Profeten, föddes i det hårda ökenlandet Arabia nästan 600 år efter Jesus, frid vara över honom, i staden Mekka som ligger i den djupa dalen omgiven av en ridå av bruna och svartspetsiga berg.
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var föräldralös. Hans far dog innan han föddes. Han växte upp och uppfostrades enligt arabisk sed. När han var sex år dog även hans mor Aminah och han lämnades ensam för att uppfostras av hans farfar ‘Abd al-Muttalib och senare hos hans farbror Abu Talib.
Mekka var en viktig och välkänd stad, huvudsakligen då den Heliga Ka’bah stod där som var det Första Huset som någonsin inrättats för mänskligheten för att förhärliga den enda sanna Guden och byggdes tre tusen år tidigare av Profeten Abraham med hjälp av hans första son Ismael, frid vara över dem. Det var här i öknen och den karga dalen som Abraham, enligt Gudomlig Vilja, bosatte tillsammans med sin fru Hajar och deras barn Ismael. Med tidens gång blev Mekka gradvis en pilgrimsstad och ett blomstrande kultur och handelscentrum, där stora handelskaravaner mellan Syrien i norr och Yemen i söder reste igenom. Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var en ättling till Abraham genom Ismael och hörde till den ädla och ryktbara familjen Bani Hashim.
Som en herdepojke brukade Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, sköta fåren och getterna runt Mekkas kullar under den heta solen: en välbekand uppgift, verkar det som, för de vars öde är att uppfylla profetrollen
DEN PÅLITLIGE
Som en ung man blev Muhammad känd av alla som Amin ”den Pålitliga” för hans ärlighet och ädla karaktär. Hans farbror älskade honom innerligt och skulle senare ta honom på handelsfärder till Syrien. Detta gav Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, tillfället att försörja sig som en köpman.
Han skötte affärer bra. Fastän han var relativt fattig så gjorde Muhammeds uppriktiga och generösa natur honom betrodd och älskad av alla som kände honom.
I Mekka bodde en av de ärofulla av damer: hennes namn var Khadijah. Muhammad, sallā Alla4
hu ‘alayhi wa sallam, jobbade för henne och vid tjugofem års ålder så fick han ett indirekt frieri. Fastän hon var äldre och skild två gånger så accepterade Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, hennes erbjudande. De gifte sig och levde ett lyckligt liv. Hon födde honom två söner och fyra döttrar. Tyvärr så dog de två sönerna i barndomen; ändå var det ett idealiskt äktenskap och de levde ihop i ett lycksaligt perfekt familjeliv.

Boken i pdf-format på den här länken

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/05/den_sista_profetens_liv.pdf

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…