Sinetöity Nektari

Profeetta Muhammadin (SAAS) elämäkerta
Saif-ur-Rahman al-Mubarakpuri

ARABIEN USKONNOT
Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja
tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat
Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat
hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä
heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista
kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS)
uskonnon ajatuksista. Näin oli siihen asti, kunnes Khuza’a-heimon
päällikkö Amr bin Luhai palasi Syyrian matkaltaan. Hän oli tunnettu
oikeamielisyydestään, hyväntekeväisyydestään, vakaumuksestaan
ja uskonnon vaalimisestaan. Hänen heimonsa jäsenet rakastivat
häntä varauksetta ja olivat kuuliaisia hänelle. Syyriassa hän
näki ihmisten palvovan epäjumalankuvia. Hän hyväksyi ilmiön ja
uskoi sen olevan hurskasta, koska Syyria oli lähettiläiden ja pyhien
kirjoitusten seutua. Hän toi mukanaan epäjumalan (Hubalin) patsaan,
jonka hän sijoitti keskelle Kaabaa ja kutsui ihmiset koolle palvomaan
sitä. Nopeasti epäjumalienpalvonta levisi kaikkialle Mekkaan
ja sitten Hijaziin, koska mekkalaiset toimivat — ei ainoastaan
Pyhän Talon — vaan myös koko Haramin valvojina. Lukuisia
erinimisiä epäjumalankuvia tuotiin alueelle.

Epäjumalaa nimeltä Manat, palvottiin paikassa nimeltä al-Mushallal
lähellä Qadidia Punaisenmeren rannalla. Toista epäjumalaa
nimeltä al-Lat palvottiin Ta’ifissa, kolmatta nimeltä al-’Uzza Nakhlahin
laaksossa ja niin edelleen. Monijumalaisuus vallitsi ja epäjumalien
lukumäärä kasvoi kaikkialla Hijazissa. Jinnien (henkien)
avustamana Amr bin Luhai, kaivoi esiin Nuuhin (Nooan) kansan
epäjumalankuvat (jinni kertoi hänelle, että epäjumalankuvat
Wadd, Suwa, Yaguth, Ya’uk ja Nasr oli haudattu Jeddaan) ja vei ne
Tihamaan. Pyhiinvaelluskauden aikana epäjumalankuvat jaettiin
heimojen kesken kotiin vietäviksi. Jokaisella heimolla ja talolla oli
omat patsaansa, ja myös Pyhä Talo oli niitä ääriään myöten täynnä.
Kun profeetta (SAAS) sai Mekan valtaansa, 360 epäjumalankuvaa
löydettiin ympäri Kaabaa. Hän löi ne rikki, raivasi ne pois ja poltti
ne poroksi.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sinetoity_Nektari.pdf

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…