Pitkä etsiminen

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/04/pitka.pdf

Tarina Salman Persialaisesta
Rakastettu profeettamme Muhammad (Jumalan siunaus ja rauhahänelle)* sanoi kerran: ”Salman on perheeni jäsen”.

Itse asiassa Salman ei kuitenkaan ollut sukua siunatulleprofeetalle. Hän ei ollut edes arabi. Miksi siunattu profeetta sit-ten sanoi ”Hän on perheeni jäsen”?

Saatat muistaa, että Abu Lahab oli siunatun profeetansetä. Sen sijaan, että hän olisi kääntynyt yhden, kaikkivaltiaanJumalan puoleen ja luopunut suuresti rakastamistaan kivisistärikkauden jumalista, hän vastusti siunattua profeettaa kaikintavoin. Jopa niin, että hän on ainut siunatun profeetan vastusta-jista, jonka nimi on kirottu Koraanissa.

Siunattu profeetta ei voinut pyytää anteeksiantoa omillevanhemmilleen, cAbdullahille ja Aminalle, koska he olivat pal-velleet monia jumalia.

Salmania kuitenkin pidettiin siunatun profeetan perheen-jäsenenä. Kuka hän oli ja mistä hän tuli?

Silloin kun siunattu profeetta ei vielä ollut Jumalan lähet-tiläs, kaukaisessa Persiassa eli pieni poika nimeltä Maduba. Hänoli rikkaan perheen ainoa lapsi. Hänen korkeassa asemassaoleva isänsä omisti monia hehtaareita maata pienessä kylässäIspahanin ulkopuolella. Ispahan oli silloisen Persian, nykyisenIranin, pääkaupunki.

Pojan isä oli zarathustralainen pappi. Tämän uskonnonkannattajat palvelivat tulta. He uskoivat, että heidän tuli ollapuhtaita ja hyväluontoisia ja elää viatonta elämää. Mutta heuskoivat myös, että heidän tuli palvella tulta, vettä ja maata,jotta nämä elementit palvelisivat heitä hyvin eivätkä aiheuttaisiheille harmia. He eivät ymmärtäneet, että tuli kuten maa ja vesi,ovat vain Jumalan luomia eivätkä luojia. Jumala yksin hallitseekoko maailmaa. He tekivät virheen palvelemalla muita jumaliayhden Jumalan rinnalla.

Kirjat

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…