Koraanioppi

Koraanin ymmärtämiseen liittyvien ja sen kannalta tärkeänä pidettyjen tieteenlajien ja oppialojen kehittyminen se mitä me kutsumme ‘ulum al qur’aniksi alkoi jo Profeetan omana elinaikana (Allahin rauha ja siunaus hänelle). Tästä aiheesta on sittemmin kirjoitettu lukuisia kirjoja monilla muslimien käyttämillä kielillä. Kuitenkaan tähän mennessä aiheesta ei ole julkaistu suomenkielistä kirjaa. Tämän kirjan tekijä on näin ollen tehnyt meille suuren palveluksen kokoamalla ensimmäisen englanninkielisen kirjan, joka nyt suomennettuna poistaa suuren puutteen. Keskiverto suomalaislukijalla, joka ei ole kyennyt lukemaan arabialaisia tekstejä, esim al itqania, ei ole ollut minkäänlaisia apukeinoja Koraanin ymmärtämiseksi. Tämä kirja tarjoaa nyt arvokkaan avun tähän tarkoitukseen. Se on täsmällinen, tiivis ja silti hyvin kattava. Se käsittelee perinteisiä aiheita, esim. ilmestysten merkityksiä, historiaa sekä tekstin eteenpäin välittämistä, asbab al nuzulia, tekstinselityksiä jne. samoin kuin aivan äskettäin tapahtuneita asioita, kuten esim. Koraanin nauhoituksia, itämaisten kieltentutkijoiden näkemyksiä, käännöksiä jne. Viimeisessä kappaleessa on tärkeitä käytännön tietoja, jotka auttavat islamin Pyhän Kirjan lukemisessa ja tutkimisessa. Kirjan tekijä, Ahmad von Denffer syntyi Saksassa vuonna 1949. Hän opiskeli islamilaisuutta sekä sosiaaliantropologiaa Mainzin yliopistossa. Hän liittyi Islamic Foundation – säätiöön tutkijana vuonna 1978. Hänen julkaisujaan ovat mm. A Bibliography of Literature on Hadith in European Languages; saksalainen käännös Nawawin Forty Hadith teoksesta, A Day with the Prophet, sekä saksan että englanninkielisenä; sekä Islam for Children.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

 

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2018/07/koraanioppi_web.pdf

 

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…