Fatima Az-Zahra

Profeetta Mohammadin tytär, olkoon Allahin siunaus ja rauha, hänen, hänen

perheensä ja hänen seuraajiensa kanssa.

ALKUSANAT

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.

Naisista parhaat ovat eläneet Allahin rajojen puitteissa ja ovat saavuttaneet suuruuden usein teoilla, joihin miehistä parhaimmat eivät ole pystyneet. He ovat saavuttaneet tuntemiensa henkilöiden rakkauden ja kunnioituksen, ja heitä ovat rakastaneet ja kunnioittaneet myös ne, jotka kuulivat heistä vasta kauan heidän kuolemansa jälkeen.

Parhaimpien naisten joukossa ovat Profeetta Muhammedin vaimot, olkoon Allahin siunaus ja rauha heidän kanssaan. Profeetta Mohammed on Al-Quthum, luoduista parhain, jolla oli kaikki hyveet ja luonteenpiirteistä parhaat, täten Allah antoi hänelle vaimoksi naisista parhaimmat.

Erinomaisiin naisiin luetaan myös Profeetta Muhammadin tyttäret, sillä heillä oli parhaimmat vanhemmat, Allah siunatkoon heitä. Profeetan parhaimpien tyttärien joukossa oli Fatima az-Zahra, Allah siunatkoon häntä ja antakoon hänelle rauhan. Ainoastaan hänen lapsiensa kautta Profeetta

Mohammedin perheeseen syntyi uusia sukupolvia. Allah siunatkoon Profeettaa,

hänen perhettään ja hänen seuraajiaan.

Jopa tänään, satojen vuosien päästä, nuoret tytöt oppivat jotain näistä naisista ja myöhemmin , aikuisiksi naisiksi kasvettuaan, seuraavat heidän esimerkkiään etsiessään Allahin suosiota.

Tämä pieni kirjanen on Sinulle, jotta “insh’Allah” oppisit jotain uutta, jota et ennen tiennyt.

Anasin on kerrottu sanoneen Profeetta Muhammedin sanoiksi seuraavaa:

“ Kaikista maailman naisista, nämä ovat teille riittävät ( tarkoittaen, että he olivat naisista parhaimpia): Maryam, `Imranin tytär ( Jeesuksen äiti, rauha heidän kanssaan ), ja Khadija, Khuwaylid`in tytär ( Muhammadin ensimmäinen vaimo, olkoon Allahin siunaus ja rauha heidän kanssaan ), ja Asiyya, Faaraon vaimo (joka pelasti Mooseksen Niilistä hänen ollessaan vielä pieni ja kasvatti hänet omana poikanaan, rauha heidän kanssaan .)”

3

Anas kertoi myös, että Allahin lähettiläs, rauha hänen kanssaan, sanoi:

“ Rakasta Allahia, sillä hän antaa sinulle lahjoja, rakasta minua Allahin tähden ja rakasta huoneeni asukkaita, sillä minä rakastan heitä. “

FATIMA AZ-ZAHRA`

olkoon Allah hänelle suosiollinen

Fatima az-Zahra, Allah olkoon hänelle suosiollinen, oli Profeetta Muhammadin ja hänen vaimonsa Khadijan nuorin tytär, Allah siunatkoon heitä ja antakoon heille rauhan. Fatima syntyi Mekassa viisi vuotta ennen enkeli Gabrielin ilmoittamia Koraanin ensi säkeitä, ayateja, jotka saatiin Hira`n luolassa, Ramadan kuukautena, Kohtalon yönä.

Tämän tärkeän tapauksen jälkeen Fatima näki monta tapausta seuraavan kolmentoista vuoden aikana, jotka hänen isänsä vietti Mekassa, kutsuen sen asukkaita lopettamaan epätietoisten elämän ja patsaanpalvonnan ja hyväksymään islamin ja Allahin.

Lapsen silmin hän näki, kuinka jotkut ihmiset hyväksyivät hänen isänsä Allahin lähettilääksi, Allah siunatkoon häntä ja antakoon hänelle rauhan. Jotkut hylkäsivät hänet ja tekivät hänestä pilkkaa. Omalla tavallaan Fatima yritti auttaa isäänsä. Kuten isäänsä ( JSRH ), myös Fatimaa rakastettiin ja vihattiin.Häntä rakastivat hänen vanhempansa ja islamin omaksuneet ihmiset, ja häntä vihasi suuri joukko islamin ja Profeetan hyljänneitä ihmisiä, jotka halusivat hänen vaikenevan tai

kuolevan.

Fatiman äiti, Khadija, oli ensimmäisiä, jotka kääntyivät islamiin, ja niin oli myös `Ali ibn Abi Talib, joka oli vain hieman vanhempi kuin Fatima. `Ali asui Profeetan talossa ja niinpä nuo kaksi viettivät lapsuutensa yhdessä. Profeetan taloudessa asuivat myös seuraavat henkilöt: Baraka, joka oli ollut Profeetan äidin palvelija; Amina, joka oli ollut Profeetan hoitaja koko tämän lapsuuden ajan ja Zayd ibn Haritha, joka oli Profeetan (JSRH )vapautettu orja.

Khadija oli saanut avioliittonsa aikana myös kolme poikaa; Qasim, Tayyib ja Tahir, mutta he kaikki kuolivat olleessaan vielä pieniä. Fatimalla ollut iso-veljeä, joka huolehtisi hänestä, vaikka `Ali ja Zayd olivat tietenkin kuin veljiä hänelle. Ajoittain Fatiman kolme vanhempaa sisarta, Ruqayya, Zaynab ja Umm Kulthum, asuivat myös Profeetan kodissa, vaikka olivat naimisissa ja asuivat miestensä kotona.

Zaynab oli naimisissa serkkunsa, Abu`l-`As ibn ar-Rabi`an, kanssa. Ruqayya ja Umm Khulthum olivat naimisissa isänsä serkun, Abu Lahabin, poikien kanssa. Abu Lahab oli Profeetta Muhammadin kiivain vihollinen, ja niinpä hän käski poikiensa erota Ruqayyasta ja Umm Khulthumista. Nämä muuttivat asumaan takaisin isänsä ja äitinsä luo. Abu`l-`as ibn ar-Rabi`a kuitenkin kieltäytyi eroamasta Zaynabista, koska rakasti vaimoaan suuresti. Hän ei ollut omaksunut islamia, mutta

kunnioitti silti vaimonsa Zaynabin isää ( JSRH ) suuresti.Profeetta puhui Abu`l- `Asista ylistäen tätä, sanoen: “Puhuessaan minulle, hän puhui totta, ja tehdessään lupauksen, hän piti sen. “

Pian tämän jälkeen Ruqayya meni naimisiin Sayyiduna `Uthman ibn `Affanin kanssa, ja kun ensimmäiset muslimit lähtivät Profeetan käskystä pakoon Abyssiniaan, lähtivät `Uthman ja Ruqayya heidän mukanaan.Koska ensimmäiset muslimit kokoontuivat usein Profeetan talossa, oli lähtevien ja tulevien ihmisten virta jatkuvaa. Fatimasta oli jännittävää nähdä ja kuulla mitä kaikkea siellä tapahtui, varsinkin kun uusia Koraanin säkeitä, ayyateja, oli ilmestynyt. Profeetta lausui ne heti paikalla oleville.

Profeetan talossa vallitsevan rauhan ja sen ulkopuolella tapahtuvien ongelmien välillä oli suuri

4

ero. Ongelmia aiheuttivat ne, jotka olivat kieltäneet Profeetan (JSRH ) ja, jotka kieltäytyivät palvomasta Allahia. Useammin kuin kerran Fatima joutui näiden ongelmien todistajaksi, ja oppi pienestä pitäen, kuinka puhua totta pelkäämättä ja kuinka puhua avoimesti tyranniaa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

Kerran kun Fatima meni Ka`abaan isänsä ( JSRH ) kanssa, pudotti eräs Qurayshin heimoon kuuluva kuolleen kamelin haisevia suolia rukoukseen polvistuneen (sajda) Profeetan päälle. Fatima oli tuolloin vain yhdeksän, eikä hän pelännyt ollenkaan pakanoiden ( kafirun ) joukkoa, joka seisoi ja nauroi. Fatima oli raivoissaan heille. Nopeasti Fatima veti haisevan kasan isänsä päältä ja huusi vihaisesti nauraville miehille.

Kun Profeetta ( JSRH ) oli lopettanut rukouksensa, osoitti hän Allahille pyynnön (du`a) sanoen: “ Oi Allah, Sinun tehtäväsi on selvitä Quraysh`ista, “ ja sitten hän nimesi kaikki seitsemän miestä yksitellen, mukaan lukien heidän johtajansa, Abu Jahlin, joka oli vastuussa Profeetan loukkaamisesta. Monen vuoden kuluttua, nämä seitsemän miestä olivat niiden joukossa, jotka kuolivat Badr`in taistelussa ja heitettiin kaivoon.

Toisella kertaa Profeetta (JSRH) oli kiertämässä Ka`baa (tawaf) muutamien Qurayshit piirittäessä hänet kiusaten ja lyöden häntä. Tälläkin kertaa Fatima huusi apua, kunnes Abu Bakr as-Siddiq ( OJHS ) tuli juosten Profeetan avuksi, sanoen : “ Oletteko valmiit tappamaan miehen vain siksi, että hän sanoo ‘Allah on Herrani?” vain joutuakseen itsekin lyödyksi.

Fatiman ollessa kaksitoista vuotias Quraishit pakottivat muslimit leiriytymään Mekan läheisyydessä olevaan solaan. Siellä hän joutui kestämään muiden kanssa kesän kuumuutta ja talven kylmyyttä vähäisessä suojassa ja vähäisillä ruokavaroilla. Tämä pako kesti kolme vuotta, jonka jälkeen muslimien sallittiin palata takaisin Mekkaan. Pian tämän jälkeen Abu Talib, hänen isänsä setä, ja hänen rakastettu äitinsä, Khadija, kuolivat. Fatima oli tuolloin vielä nuori tyttö. Siitä alkaen Qurayshit yrittivät tehdä Profeetan ja hänen seuraajiensa elämästä vieläkin vaikeamman kuin

ennen. Elämä ei ollut helppoa muslimeille Fatima mukaanluettuna.

Kerran Profeetta (JSRH) palasi kotiin pää ja olkapäät pölyssä, jota Qurayshit olivat hänen päälleen heittäneet. Fatima (OJHS) auttoi puhdistamaan sen pois kyynelien valuessa hänen silmistään.

“ Älä huolehdi tyttöseni”, hänen ylhäinen isänsä lohdutti, “ Allah suojelee isääsi.” Profeetta Muhammad (JSRH) ja hänen tyttärensä surivat Khadijaa ja kaipasivat tätä syvästi, koska hän oli ollut vaimoista parhain Profeetalle, Allah siunatkoon ja suojelkoon häntä, ja äideistä parhain hänen lapsilleen. Vaikka Fatima oli vielä nuori, teki hän kaikkensa lohduttaakseen isäänsä. Hän oli todellakin niin huolehtiva, että häntä alettiin kutsua nimellä `Umm Abiha`, isänsä äiti.

Kukaan ei voinut viedä Khadijan (OJHS) paikkaa, mutta jonkin ajan kuluttua hänen kuolemastaan, Fatiman ollessa kuusitoista vuotias, meni Profeetta naimisiin Sawda bint Zam`an kanssa, joka alkoi heti huolehtia hänen lapsistaan ja taloudestaan. Profeetta ( JSRH ) oli myös kihloissa Abu Bakrin tyttären ”A `ishan kanssa. Hän oli vielä nuori tyttö, joten hän asui vielä isänsä kodissa.

Tämän jälkeen tapahtumat kulkivat nopeasti. Muslimien määrä kasvoi, samoin kuin Qurayshien vastustus. Qurayshien lopulta päätettyä surmata Profeetta (JSRH), hän ja Abu Bakr livahtivat yöllä Mekasta. He piiloutuivat Mekasta etelään sijaitsevaan Thawrin luolaan kolmeksi päiväksi ja matkasivat sitten turvallisesti Medinaan, al- Munawarraan, Kirkastettuun kaupunkiin, jossa Profeetta Muhammad (JSRH ) oli viettävä loput kymmenen vuotta elämästään.

Profeetta Muhammadin ( JSRH ) ja Abu Bakrin matkaa kutsutaan nimellä Hijra. Tästä alkaa muslimien ajanlasku. Sen jälkeen muslimien yhteisö kasvoi nopeasti, kukoisti ja kantoi hedelmää.

5

Vähitellen Mekkaan jääneet muslimit seurasivat rakastettua Profeettaansa (JSRH) Medinaan. Heidän joukossaan oli Fatima (OJHS), joka matkusti seuraavien ihmisten kanssa: Zayd ibn Haritha, Umm Kulthum, Sawda, Baraka (joka oli mennyt naimisiin Zayd ibn Harithan kanssa ), heidän poikansa Usama, Sayyiduna Abu Bakrin vaimo, heidän poikansa `Abdullah jahänen kaksi sisartaan, `A`isha ja Asma`. Noin kahden vuoden päästä Fatima meni naimisiin Sayyiduna `Alin kanssa tämän ollessa kaksikymmentäyksi ja Fatiman yhdeksäntoista vuotias. Kerrotaan, että kun

`Ali tuli ensimmäisen kerran pyytämään Fatiman kättä, kunnioitti hän Profeettaa (JSRH) niin paljon, etteivät sanat tulleet suusta.

“ Miksi olet tullut? “ kysyi Profeetta. “ Tarvitsetko jotain? “ `Ali (OJHS) ei pystynyt vieläkään puhumaan.

“ Ehkä olet tullut pyytämään Fatiman kättä?”

“ Kyllä,” vastasi `Ali.

“ Marhaban wa ahlan,” – “ Tervetuloa perheeseen, “ hymyili Profeetta (JSRH).

Fatimalta kysyttiin haluaisiko hän mennä `Alin kanssa naimisiin, mutta tämä oli liian ujo

vastatakseen ja hiljaisuus tulkittiin myöntymiseksi.

Sayyiduna `Alilla ei ollut rahaa Fatiman myötäjäisiin, mutta hänellä oli kilpi, jonka hän myi `Uthman ibn `Affanille (OJHS) neljästäsadasta dirhamista, jotka `Ali antoi Profeetalle annettavaksi Fatimalle. `Uthman antoi kilven takaisin `Alille häälahjaksi. Badr`in taistelun jälkeen `Ali (OJHS) oli saanut kamelin osuutenaan saaliista ja Profeetta (JSRH) oli antanut hänelle toisen. `Ali oli järjestänyt kasvien keräyksen ja myymisen kultasepille ostaakseen jotain hääjuhlaa varten. Hän jätti kamelit ja lähti lainaamaan satuloita ja köysiä, mutta kun hän palasi oli kamelit tapettu ja osa niiden maksaa, joka oli suurta herkkua, oli varastettu. Nähdessään tämän `Ali purskahti itkuun. Tämä tapahtui ennen kuin Allah oli kieltänyt viinin ja tekijä oli ollut humalassa ja hänen täytyisi korvata `Alille kaksi menetettyä kamelia.

Profeetta (JSRH) itse saattoi nuoren parin avioliittoon ja sitä juhlittiin vaatimattomalla juhlalla, jossa tarjottiin lihaa, viljaa, taateleita ja viikunoita. Profeetan `Alille ja Fatimalle antamien lahjojen joukossa oli tyyny, lampaankarva, keittoastia, vesileili ja yksinkertainen käsimylly viljan jauhamiseen; ja hänen pyyntönsä (du`a) heille oli: “ Oi, Herra, siunaa heitä kumpaakin, siunaa heidän kotinsa ja lapsensa.” Kerrotaan, että pian häiden jälkeen Profeetta ( JSRH ) sanoi Fatimalle: “ Olen

naittanut sinut yhdelle perheeni jäsenistä, joka on minulle hyvin rakas.”

Kerrotaan, että Jami`ibn `Umayr kysyi kerran `A`ishalta ( OJHS ), “ Ketä Allahin lähettiläs (JSRH) rakastaa eniten? “

“ Fatimaa, “ hän vastasi.

“ Entä miehistä?”

“ Fatiman miestä, “ hän vastasi.

Badr`in taistelu käytiin hieman ennen häitä, 2 AH. Ali (OJHS) oli yksi pelätyimmistä ja pelottomimmista taistelijoista. Fatima oli mukana auttaen toisten naisten kanssa huolehtimalla haavoittuneista ja viemällä vettä muslimi taistelijoille.

Taistelussa otettujen vankien joukossa oli Abu`l-`as ibn ar-Rabi`a, Profeetan tyttären, Zaynabin mies. Tällöin Zaynab asui vielä Mekassa, ja kun mekkalaiset lähettivät omausuuttaan Medinaan, maksaakseen lunnaat kiinniotetuista sukulaisistaan, liitti Zaynab mukaan medaljongin lunnaiksi miehestään. Hän oli saanut korun lahjaksi äidiltään, Khadijalta.

6

Profeetta (JSRH) sattui näkemään medaljongin ja muisti samassa rakkaan vaimonsa. Hän kysyi heti miehiltään kenen vanki Abu`l-`as ibn ar-Rabi`a oli vapauttaakseen tämän ja lähettääkseen korun takaisin Zaynabille. Muut suostuivat tähän.

Ennen Abu`l-`as ibn ar-Rabi`an vapauttamista Profeetta (JSRH) teki hänen kanssaan sopimuksen, jotta hän sallisi Zaynabin muuttaa Medinaan, koska musliminainen ei enää voinut olla naimisissa pakanan (kafir) kanssa.Jonkin ajan kuluttua Zayd ibn Haritha ja pari muuta miestä meni Mekkaan ja saattoivat Zaynabin turvallisesti Medinaan.

Noin kahdeksan vuotta myöhemmin, hieman ennen Mekan valloitusta, 8AH, Abu`l- `As ibn ar-Rabi`a oli matkalla Syyriaan myydäkseen Qurayshien omaisuutta.

Muslimit ottivat hänet vangiksi ja veivät hänet Medinaan.

Muslimit veivät kaiken mitä hänellä oli, mutta hän pääsi karkuun. Hän meni yön turvin taloon, jossa Zaynab asui ja pyysi tämän apua.

Zaynab suostui pyyntöön ja sen tuloksena Abu`l-`As ibn ar-Rabi`a sai takaisin kaiken mitä häneltä oli otettu ja hänen annettiin palata Mekkaan. Heti saavuttuaan Mekkaan, hän palautti itselleen uskotun omaisuuden omistajilleen, ja kysyi olivatko kaikki saaneet osuutensa. Kaikki vastasivat olevansa tyytyväisiä.

“Siinä tapauksessa,“ sanoi Abu`l-`As ar-Rabi`a, “kun nyt olen antanut teille sen mikä teille kuuluu, todistan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammad on Hänen Profeettansa. Jumalan nimeen, ainoa syy miksi en tehnyt tätä jo Medinassa, on että silloin olisitte luulleet , että teen sen vain pitääkseni rahanne.”

Sitten Abu`l-`As ibn ar-Rabi`a meni Medinaan ja antoi tunnustuksensa Profeetalle (JSRH), joka sitten palautti Zaynabin hänelle. Allahin määräyksen mukaan Zaynab (OJHS) kuoli pian parin yhdistämisen jälkeen, olkoon Allah suosiollinen heille molemmille.

Palataksemme tapahtumiin juuri Badr`in taistelun jälkeen, `Uthman (OJHS), joka oli palannut Abessiniasta vaimonsa, Profeetan tyttären, Ruqayyan kanssa, ja asettunut Medinaan, ei ollut taistelussa mukana jäätyään hoitamaan sairasta vaimoaan. Todellakin hän kuoli pian taistelun päätyttyä ennen kuin Profeetta oli ehtinyt palata taistelukentältä. Palatessaan Medinaan, Profeetta vieraili ensitöikseen hänen haudallaan.

Fatima meni profeetan mukana ja heidän seisoessaan hänen sisarensa haudalla valuivat kyyneleet pitkin hänen poskiaan. Profeetta (JSRH) yritti lohduttaa häntä kuivaamalla hänen silmiään takkinsa kulmaan.

Profeetta oli aikaisemmin puhunut rajattomasta surusta kuolleiden takia, mutta tämä oli johtanut väärinkäsityksiin ja kun he palasivat hautausmaalta, kuului `Umarin ( OJHS ) ääni, joka kehotti naisia, jotka itkivät Badr`in taistelussa kuolleita ( shahids ) ja Ruqayyaa, lopettamaan itkunsa.

“ Oi, `Umar, “ sanoi Profeetta, “anna heidän itkeä.” ja hän lisäsi, ”mikä tulee sydämistä ja silmistä, tulee Allahin armosta, Mutta mikä tulee kädestä ja kielestä on saatanalta ( shaytan ).”

Sillä “ mikä tulee silmistä ja sydämestä”, Profeetta ( JSRH ) tarkoitti itkemistä ja kyyneliä. Sillä “mikä tulee kädestä” hän tarkoitti rintaan ja poskiin hakkaamista ja vaatteiden ja hiuksien repimistä. Sillä “mikä tulee kielestä” hän tarkoitti äänekästä valittamista ja hysteeristä itkua, joita usein käytetään esitettäessä surua julkisesti. Ruqayyan kuoleman jälkeen `Uthman (OJHS) meni naimisiin Fatiman toisen sisaren kanssa, Umm Kuthumin, ja näin hänet tunnetaan nimellä “Dhu`n-Nurayn“ eli “

7

Kahden valon omistaja “.

Muslimien ja pakanoiden (kafirun ) seuraava kohtaaminen oli Uhudin taistelu, 4 AH. Sen aikana monet muslimit kuolivat Allahin vuoksi. Jopa Profeetta (JSRH) haavoittui. Hänen kypäränsä painui kasaan ja hänen etuhampaansa murtuivat. `Abdal`Aziz ibn Abi Hazm on kertonut, että Fatima pesi veren hänen kasvoiltaan ja `Ali (OJHS) kaatoi siihen vettä kilvestään. Fatima huomasi, että verenvuoto lisääntyi. Hän otti pienen palan mattoa, joka oli tehty kuivatuista palmunlehvistä ja poltti sen tuhkaksi; sitten hän sirotteli tuhkan haavaan ja vuoto lakkasi.

Vuotta myöhemmin, al-Khandaqin taistelussa, 5 AH, `Ali ja Fatima olivat molemmat keskellä taisteluja. Niinkuin tätä taistelua edeltäneissä taisteluissa ja tämän jälkeisissä taisteluissa, `Ali (OJHS) voitti pian kaikki, jotka hän kohtasi kaksintaistelussa. Fatima toimitti muslimitaistelijoille väsymättä vettä ja ruokaa. Hän johti naiset rukouksiin taisteluiden aikana, ja moskeija, nimeltään Masjid Fatima, on tällä paikalla vielä tänäänkin.

Näinä ratkaisevina vuosina, kun muslimit kasvoivat lukumäärältään ja viisaudeltaan, synnytti Fatima kaksi historian rakastetuinta poikaa, Hasanin ja Husaynin. Hasan (OJHS) syntyi 3 AH, Badrin taistelun jälkeen, ja Husayn (OJHS ) s yntyi vuotta myöhemmin, 4 AH, Uhudin taistelun jälkeen.

Kahta pikku poikaa rakasti suuresti sekä isoisä että vanhemmat, jotka nähtiin usein leikkimässä poikien kanssa. Pojilla oli jopa tapana kiipeillä Profeetan selkään hänen ollessaan kumartuneena rukoukseen (sajda) ja tarttuivat hänen olkapäihinsä kun hän piteli heistä kiinni seisoessaan.

Kerran, kun Profeetta ( JSRH ) kantoi Hasania olkapäillään, sanoi yksi seuraajista: “

Onpa hänellä hyvä ratsu! “

“ Ja onpa hän hyvä ratsastaja! “ nauroi Profeetta takaisin.

Toisena kertana kun Profeetta ( JSRH ) oli pitämässä puhetta ( khutba ) moskeijassa, tulivat Hasan ja Husayn, punaisissa paidoissa häntä kohti. Profeetta ( JSRH ) keskeytti puheensa ja a astui alas puhujankorokkeelta (minbar ). Hän nosti pojat ylös ja istutti heidät viereensä ja jatkoi puhettaan sanoen: “ Allah on puhunut totuuden,” ja hän siteerasi seuraavaa suuraa (ayat )Koraanista:

Ja tietäkää, että teidän omaisuutenne ja lapsenne ovat kiusaus, mutta Jumalan tykönä on suuri palkka. ( Koraani 8:28 ).

Profeetan ( JSRH ) suuren rakkauden jakoivat kaikki hänen seuraajansa. Kerrotaan, että Abu Bakr on sanonut:” Kunnioittakaa Muhammadia ( JSRH ) , kunnioittamalla hänen perhettään.”

Abu Bakr sanoi myös: “ Kautta sen, jolla on sieluni kädessään, Allahin lähettilään ( JSRH ) lähiperhe on minulle rakkaampaa kuin omani.”

Neljä vuotta Husayn syntymän jälkeen, 8 AH, vuonna, jona Profeetta ( JSRH ) ja kymmenentuhannen miehen muslimiarmeija valtasi Mekan, synnytti Fatima pienen tytön, jonka nimeksi tuli Zaynab, Fatiman vanhemman sisaren mukaan, joka oli kuollut vähän ennen pikku tytön syntymää.

Vähän yli vuoden päästä, 9 AH, Fatima synnytti toisen tytön. Hänen nimekseen tuli Umm Kulthum, myös Fatiman sisaren mukaan, joka oli myös kuollut samana vuonna.

Näin vain Fatima ( OJHS ) jatkoi Profeetan ( JSRH ) perhettä, hänen kuolemansa jälkeen, olkoon Allahin siunaus ja rauha heidän kanssaan. Profeetan pojat kuolivat pieninä vauvoina ja hänen toisten tyttäriensä, Zaynabin ja Ruqayyan, lapset kuolivat myös pieninä.

8

Mekan valloittamisen jälkeen, 8 AH, Qurayshit, jotka olivat vastustaneet Profeettaa, hyväksyivät islamin, ja `Ali harkitsi toisen vaimon ottamista. profeetta ei kuitenkaan hyväksynyt hänen valintaansa, sillä `Ali halusi naida yhden Abu Jahlin tyttäristä. Kun Profeetta ( JSRH ) kuuli tästä, sanoi hän ettei sallisi avioliiton tapahtuvan, ja jos `Ali halusi toteuttaa aikeensa, tuli tämän ensin erota Fatimasta: “ En aio julistaa kiellettyä sallituksi ja sallittua kielletyksi,” sanoi Profeetta.Sharian mukaan muslimi voi ottaa neljä vaimoa, mutta “ Allahin nimeen, Allahin lähettilään tytär ja vihollisen

tytär eivät voi koskaan asua saman katon alla.”

`Ali luopui heti ajatuksesta naida Abu Jahlin tytär, ja itseasiassa hän ei mennyt uudelleen naimisiin ennen Fatiman kuolemaa, olkoon Allahin siunaus ja rauha heidän kanssaan.

`Ali ja Fatima elivät vaatimatonta elämää. heillä ei ollut paljon omaisuutta ja pöydässä oli aina vähän ruokaa. He kuuluivat tulevaan maailmaan, eivät tähän, ja he huolehtivat muiden tarpeista mielummin kuin omistaan.

kerrotaan esimerkiksi, että eräänä päivänä kun he molemmat paastosivat, tuli köyhä mies heidän ovelleen juuri ennen auringon laskua, ja Fatima antoi tälle sen vähän ruuan mitä talossa oli. Koska talossa ei ollut ruokaa seuraavaksi aamuksi, paastosivat he seuraavankin päivän. Päivän aikana he löysivät jonkin verran ruokaa, jotta voisivat lopettaa paaston illalla, mutta juuri ennen Maghribia tuli köyhä mies heidän ovelleen, ja taas annettiin pois kaikki ruoka mitä heillä oli. Seuraavana

päivänä tapahtui samalla tavalla.

Toisella kertaa `Ali antoi Fatimalle kultaisen kaulaketjun. Kun Profeetta näki sen Fatimalla, hän sanoi:” Oi Fatima, haluatko, että ihmiset sanovat Profeetan tyttären kantavan tulista kaulaketjua?” vaikka naiset saavat pitää kultaisia ketjuja, Fatima otti ketjun heti pois ja myi sen.

Kerrotaan, että eräänä päivänä kun Profeetalla ( JSRH ) ei ollut yhtään ruokaa, meni hän Fatiman luo katsomaan jos tällä olisi, huomatakseen vain, ettei tälläkään ollut yhtään ruokaa. Myöhemmin samana päivänä kun Profeetalle oli annettu hieman ruokaa, lähetti hän heti kaksi leipää ja hieman lihaa Fatiman kotiin.

Kerran tapahtui toisin päin, Fatima toi ruokaa Profeetalle. “ Tämä on ensimmäinen ateria, jonka syön kolmeen päivään,” sanoi Profeetta ( JSRH ) ja kiitti Fatimaa. Näin tapahtui usein, sillä isä ja tytär huolehtivat toistensa tarpeista, vaikka joskus se oli mahdotonta. Vaikka Fatimalla ( OJHS ) oli parhain isä ja pa rhain mies, ei hänellä ollut apunaan palvelijatarta. Hänen täytyi tehdä kaikki kotityöt itse ja huolehtia kasvavasta perheestään.Fatima oli ainut sisaristaan, joka ei ollut nainnut rikasta miestä, joten hänen täytyi työskennellä ankarasti. Hän jauhoi viljaa käsin jauhoiksi, haki vettä kaivosta, valmisti ruokaa, pesi vaatteita, huolehti lapsista, piti talon puhtaana ja siistinä, muistaen ja palvoen Allahia koko ajan – ja löysi vielä aikaa toisten auttamiseen, erityisesti ( Ahlu`l-Suffa ) Verandah`in asukkaita. He olivat Medinan köyhimpiä ihmisiä. Heillä oli pieni suoja Profeetan moskeijan vieressä, koska heillä ei ollut omia koteja.

Vaikka Fatima ja hänen miehensä olivat molemmat kärsivällisiä ja viisaita, oli aikoja, jolloin he toivoivat elämän olevan hieman helpompaa. Kerran Khaybarin taistelun, 7 AH, jälkeen, he halusivat pyytää palvelijaa kiinniotettujen joukosta, sillä Fatimalla oli känsiä käsissään jauhamisesta myllyllä, jonka oli saanut Profeetalta häälahjaksi, ja hän oli kovin väsynyt.

fatima meni Profeetan talolle, mutta tämä oli poissa. `A`isha( OJHS ) oli kuitenkin siellä ja Fatima kertoi hänelle kokemistaan vaikeuksista. Profeetan (JSRH ) palatessa kertoi `A`isha Fatiman viestin ja Profeetta lähti heti tapaamaan `Alia ja Fatimaa, jotka olivat jo menneet vuoteeseen.

“ Yritimme nousta ylös,” sanoi `Ali, mutta Allahin lähettiläs( JSRH ) sanoi:” pysy vuoteessasi, “ja hän istui väliimme ja tunsin hänen kylmät jalkansa rintaani vasten.

9

Sitten hän sanoi:” Voinko osoittaa teille jotain parempaa kuin mitä olette pyytäneet? Mennessänne vuoteeseen sanokaa kolmekymmentäkolme kertaa “ Subhanallah”, ja kolmekymmentäkolme kertaa “ Al-hamdulillah” ja kolmekymmentäneljä kertaa “ Allahu Akbar”, tämä on teille parempi kuin palvelija.”

Eräs muslimi on kertonut, että Ibn Abi Layla lisäsi tähän `Ali sanoneen,” Kun kuulin tämän Allahin lähettiläältä ( JSRH ), en koskaan unohtanut tätä.” Häneltä kysyttiin, “ Et edes yönä ennen Siffin taistelua?” ja hän vastasi,” en, en edes yönä ennen Siffin taistelua.”

`Ali ja Fatima, Allah olkoon heille suosiollinen, olivat ihmisiä, jotka muistivat Allahi ja palvoivat Häntä koko ajan.

Profeetta ( JSRH ) sanoi `Alista,” Minä olen tiedon kaupunki ja `Ali on sen portti.” Fatimalle ( OJHS ) annettiin lisänimi “ az-Zahra”, joka tarkoittaa “ loistava”, sillä kuten isällään, Allah siunatkoon häntä ja suokoon hänelle rauhan, hänen kasvonsa loistivat valoa, ja kuten hänen isänsä rakasti häntä, rakasti hän isäänsä.

kerrotaan `A`ishan sanoneen,” en ole nähnyt ketään Allahin luomaa, joka muistuttaa Allahin lähettilästä ( JSRH ) käytöksellään, puheellaan ja istuma tavallaan enemmän kuin Fatima ( OJHS ). Kun Profeetta näki Fatiman lähestyvän, hän nousi ylös tervehtiäkseen, suuteli häntä ja otti häntä kädestä laittaen hänet istumaan paikalle jolla oli istunut.” Ja kun Profeetta tuli Fatiman luo, tekisi tämä samoin. Kun Profeetta lähti Medinasta matkalle sanoi hän hyvästit viimeiseksi Fatimalle, ja

palatessaan hän tervehti Fatimaa ensimmäisenä.

Kaikki tietävät Profeetan suuresta rakkaudesta `Alia, Fatimaa ja heidän lapsiaan kohtaan, olkoon Allahin siunaus ja rauha hänen ja hänen perheensä kanssa. Ahmad ibn Hanbal on kertonut Profeetan ( JSRH ) sanoneen `Alista,” Kuka pitää minua päällikkönään, on myös `Ali hänen päällikkönsä. Oi Allah, osoita ystävyyttä niille, jotka osoittavat sitä hänelle ja vastusta niitä, jotka häntä vastustavat!” Eräs muslimi on kertonut Profeetan ( JSRH ) sanoneen `Alille,” Vain uskovainen

rakastaa sinua ja vain tekopyhä vihaa sinua.”

Tyttärestään Fatimasta ( OJHS ) Profeetta ( JSRH ) sanoi,” Fatima on osa lihaani.Kuka vihastuttaa hänet, vihastuttaa minut.”

Abu Hurayra( OJHS ) on kertonut Profeetan( JSRH ) sanoneen,” Oi Allah, rakastan häntä,siis rakasta häntä ja niitä, jotka häntä rakastavat.”

Kerran Profeetalla oli Hasan vierellään kun hän puhui puhujankorokkeella (minbar) . Hetken Profeetta (JSRH ) katsoi ihmisiä ja seuraavassa hetkessä Hasania. Hän sanoi,” Tämä minun poikani on päällikkö, ja ehkä Allah tuo rauhan kahden muslimiryhmän välille hänen kauttaan.” Näin todella tapahtui kun hän vannoi uskollisuutta Mu`awiyalle `Alin kuoleman jälkeen, lopettaen näin muslimien välisen sisällissodan.

Kerrotaan myös ettei kukaan muistuttanut Profeettaa(JSRH ) fyysisesti yhtä paljon kuin Hasan

At-Tirmidhi on kertonut Profeetan( JSRH ) sanoneen Husaynista(OJHS), “Husayn on minusta, ja minä olen Husaynista. Allah rakastaa sitä joka rakastaa Husaynia.

Husayn on jälkeläinen jälkeläisteni joukossa.”

Al-Bayhaqi on kertonut, että Husaynin ollessa vielä pieni, hänen hoitajansa, Umm al.Fadl, laittoi lapsen Profeetan syliin ja huomasi tämän itkevän. Hän sanoi,” Oi Allahin Profeetta, kautta isäni ja äitini, mikä teitä vaivaa?”

10

“ Jibril ( Gabriel ) tuli luokseni,” hän vastasi,” ja kertoi minulle,että minun jälkeeni tulevat surmaavat tämän lapsenlapseni.”

“ Hänet?” nainen huudahti.

“ niin,” Profeetta vastasi.” hän toi minulle hieman Karbalan punaista hiekkaa,siellä Husaynista tulee marttyyri.”

Qadi `Iyad on kertonut Profeetan (JSRH) sanoneen,” Kuka rakastaa näitä kahta ( tarkoittaen Hasania ja Husaynia) ja heidän isäänsä ja äitiään, tapaa minut ylösnousemisen päivänä.”

At-Tirmidhi on kertonut Profeetan (JSRH ) sanoneen Arafatin päivänä, jäähyväis pyhiinvaelluksellaan, perheestään yleensä, Allah siunatkoon heitä ja antakoon heille rauhan,” Jätän teille jotain, josta kiinni pitämällä ette voi kulkea harhaan: Allahin kirjan ja perheeni. Joten huolehtikaa siitä, että seuraatte minua huolehtimalla heistä.”

Sa`d ibn Abi Waqqas on sanonut, että kun mubahala säkeet ( ayat) oli ilmoitettu, Kutsui Profeetta( JSRH) `Alin, Hasanin, Husaynin ja Fatiman ja sanoi,” Oi Allah,Tässä on minun perheeni.”

Mubahala säkeet (ayat ) ilmestyivät sen jälkeen kun Najran kristityt piispat tulivat Profeetta Muhammadin ( JSRH) luo, ja kiistelivät hänen kanssaan Jeesuksesta, rauha hänen kanssaan, ja kieltäytyivät hyväksymästä islamia:

“ Jos joku riitelee siitä sinun kanssasi ( eli Jeesuksesta ) , sen jälkeen kun tieto on tullut sinulle, niin sano: tulkaa tänne ja kutsukaamme meidän poikamme ja teidän poikanne, meidän vaimomme ja teidän vaimonne, meidät itsemme ja teidät itsenne,anokaamme sitten ja saattakaamme jumalan kirous valehtelijoiden päälle.” Koraani 3:61.

piispat olivat liian peloissaan tehdäkseen tätä, sillä heidän johtajansa al-Aqib sanoi heille,” Tiedätte, että hän on Profeetta. profeetta ei koskaan pane kirousta ihmisten päälle, niin ettei heidän pienet eikä suuret selviäisi.”Niinpä he maksoivat Jizya veron!

`Umar ibn Abi Salama kertoo, että kun,( Koraani 33:33), “ Jumala haluaa vain poistaa teistä iljetyksen, te talon väki, ja täydellisesti puhdistaa teidät” -säe ilmestyi Umm Salaman talossa, kokosi Profeetta Fatiman, Hasanin ja Huaynin ja kietoi heidät vaatteeseen `Alin seisoessa heidän takanaan.Sitten hän sanoi,” oi Allah, tässä on taloni väki, poista siis heistä iljetys ja puhdista heidät kokonaan.” At- Tirmidhi on kertonut, että Allahin lähettiläs( JSRH) sanoi `Alista, Fatimasta,

Hasanista ja Husaynista,” Sodin niitä vastaan, jotka sotivat heitä vastaan, ja olen rauhassa niiden kanssa, jotka ovat heidän kanssaan rauhassa”

At-Tirmidhi on kertonut myös, että enkeli, joka ei ollut koskaan ollut maanpäällä, tuli Profeetan ( JSRH) luo, ja antoi hänelle hyvät uutiset, että Fatima olisi naisten johtaja Puistossa, ja Hasan ja Husayn johtaisivat nuoria miehiä Puistossa.

Ramadan kuukauden aikana, 10AH, hieman Profeetan jäähyväis pyhiinvaelluksen jälkeen, kertoi Profeetta Fatimalle sellaista, mitä ei kertonut muille. Profeetta kertoi hänelle, että yleensä Gabriel luki hänelle Koraanin, ja hän Gabrielille, kerran vuodessa, mutta tämän Ramadanin aikana Gabriel oli lukenut sen kahdesti: “ Voin vain ajatella,” hän sanoi,” että aikani on lopussa.”

profeetan( JSRH) palatessa jäähyväis pyhiinvaellukseltaan, hän sairastuikin vakavasti, ja hän vietti viimeiset päivänsä `A`ishan( OJHS) huoneessa.

11

`A´isha on kertonut, että kerran Profeetta pyysi Fatimaa, joka oli nyt hänen ainoa elossa oleva lapsensa, tulemaan luokseen. Hän, Allah siunatkoon häntä ja suokoon hänelle rauhan, sanoi jotain Fatimalle hiljaisella äänellä, niin että vain hän kuuli. Fatima alkoi itkeä. Sitten Profeetta sanoi jotain muuta ,ja hän alkoi nauraa.

`A`isha halusi kovasti tietää, mitä Profeetta(JSRH) oli Fatimalle(OJHS) sanonut, ja kun hän näytti voivan vähän paremmin, kysyi hän Fatimalta mitä Profeetta oli sinä päivänä sanonut.Kun Profeetta (JSRH) oli kuollut, olkoon hänen hautansa täynnä rauhaa ja valoa, `A`isha kysyi uudelleen Fatimalta mitä hän oli sinä päivänä sanonut.Tällä kertaa Fatima suostui kertomaan.

“ nyt voin kertoa sinulle,” hän sanoi,” Kun hän puhui minulle ensimmäisen kerran hiljaa, kertoi hän kuolevansa pian, niin minä itkin. Kun hän puhui uudestaan, hän kertoi minulle, että olisin ensimmäinen häneen perheestään, joka seuraa häntä, ja että olisin naisten Ummahin johtaja Puistossa, niin nauroin.”

Todellakin vain yhdellä naisella on Puistossa korkeampi asema kuin Fatimalla, ja se nainen on Maria, Jeesuksen äiti, rauha heille, ainoa nainen, joka mainitaan Koraanissa nimeltä. Näin Allah sanoo Koraanissa:

“ Entä kun enkelit sanovat: Oi Maria, totisesti Jumala on valinnut sinut, puhdistanut sinut ja valinnut sinut ennen kaikkien maailmojen naisia.” ( Koraani 3:42) Kun hänen rakastettu isänsä ( JSRH) kuoli, oli Fatima surun murtama. Hänet nähtiin usein itkemässä lohduttomasti.

Yksi seuraajista huomasi, ettei Fatima koskaan enää hymyilyt isänsä kuoleman jälkeen.

Eräänä päivänä, Ramadanin aikana, noin viisi kuukautta Profeetan kuoleman jälkeen, Fatima heräsi iloinen katse silmissään. Hän pyysi Salma bint Umaysin, joka oli hoitanut häntä, tuomaan hieman vettä, jotta hän pystyisi peseytymään (ghusl). Sitten hän käytti tuoksuja ja puki ylleen uudet vaatteet ja pyysi Salmaa laittamaan hänen vuoteensa ulos talon sisäpihalle. Hän makasi vuoteella, katsellen kirkasta, sinistä taivasta ja pyysi miehensä seurakseen.

`Ali oli hämmästynyt löytäessään vaimonsa makaamasta keskellä sisäpihaa, ja kysyi mikä häntä vaivasi.

“ Minulla on tapaaminen Allahin lähettilään( JSRH) kanssa tänään,”hän vastasi.

Pian sen jälkeen kun hän oli sanonut hyvästit rakkaalle miehelleen, Fatima az-Zahra kuoli. Oli vuosi 11AH, ja hän oli vain kaksikymmentäyhdeksän vuotias, Allah siunatkoon häntä ja suokoon hänelle rauhan ja antakoon hänelle valon hautaan. Hiljaa ja hellävaroen `Ali pesi itse hänet ja hautasi hänet itse, koska hän oli pyytänyt yksinkertaisia hautajaisia. Kuuden kuukauden aikana `Ali oli menettänyt rakkaan Profeettansa ja rakkaan vaimonsa, Allah siunatkoon heitä ja antakoon heille rauhan. Sayyidana `Alille ei elämä ollut koskaan samanlaista. Jäljellä oli vain islamin uskon

levittäminen, Allahin palvominen ja Allahin palvelijalta( JSRH) saamiensa tietojen ja viisauksien levittäminen niille, jotka niitä todella haluavat.`Ali tiesi elämänsä olevan lyhyt ja seuraavan elämän olevan pitkä, ja kuolemamme jälkeen, meidät, kuten kaikki, Medinan al-.Munawarran ensimmäisen muslimiyhteisön ihmiset, nostetaan rakkaittemme luo.

12

LOPPUSANAT

Qadi `Iyad kertoo Profeetan sanoneen,” Muhammadin perheen tunnustaminen on vapaus tulesta. Rakkaus Muhammadin perhettä kohtaan on oikean tien ylitys ( Sirat ). Ystävyys Muhammadin perheen kanssa on terva tulelta.”

Yksi oppineista ( `ulama` ) on sanonut,” Tunnustaminen tässä tarkoittaa, tietämistä heidän paikastaan suhteessa Profeettaan( JSRH).Tämän tunnustamisen mukana tulee tietoisuus heidän oikeuksistaan ja kunnioituksestaan.”

Qadi `Iyad kirjoitti myös:

Profeetan perheen, hänen vaimonsa ja hänen seuraajiensa kiroaminen on syntiä ( haram ) ja se, joka näin tekee tulee kirotuksi.

`Abdullah ibn Mughaffal sanoi Allahin lähettilään ( JSRH) sanoneen, “Allah,Allah,seuraajani! Älä tee heistä maalitauluja jälkeeni. Kuka rakastaa heitä, minun rakkauteni kautta Hän rakastaa heitä. Kuka vihaa heitä, saa minun vihani niin tekemällä. Kuka vahingoittaa heitä, on vahingoittanut minua. Kuka vahingoittaa minua, vahingoittaa Allahia. Kuka vahingoittaa Allahia , heidät vangitaan.” ( At-Titmidhi)

Allahin lähettiläs( JSRH) sanoi,” Älkää kirotko seuraajiani. Kuka kiroaa heidät,on heidän päällään Allahin, enkeleiden ja kaikkien ihmisten kirous. Allah ei hyväksy mitään hyvitystä tai anteeksipyyntöä häneltä.”

Profeetta( JSRH) sanoi,” Älä kiroa seuraajiani. Kansa tulee jälkeeni, joka kiroaa seuraajani. Älä liity heihin, älä mene naimisiin heidän kanssaan, äläkä istu heidän seurassaan. Jos he ovat sairaita, älä vieraile heidän luonaan.”

Profeetta ( JSRH) sanoi,” kuka kiroaa seuraajani, voita heidät.”

käytetyt lyhenteet:

OJHS : olkoon Jumala hänelle suosiollinen

JSRH : Jumalan siunaus ja rauha hänelle

13

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/fatima_alzahra.pdf

Kirjat

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus Man Messenger Messiah

Jesus: Nearly two billion Christians and over 1.5 billion Muslims believe in him, yet he is perhaps the most misunderstood and misrepresented person in history.

Om att invandra till melankoliska länder

Om att invandra till melankoliska länder

Europa har inte en Gud längre och därmed hör den allt när sorlet av trasiga fragment snurrar runt i
meninsglöshet trots ovanligt kraftiga cykler med framsteg och återgång.

Islam mellan öst och väst

Islam mellan öst och väst

Det finns två historier om islam: före och efter Mohammed, vilken är fred. Den senare, mer trångsynta historien om islam, kan inte förstås helt om en har inkompletta kunskaper om den första, särskilt om perioden som täcker judendomen och kristendomen.
Dessa tre religioner har spelat en stor roll i människans historia. Genom dem har

Sinetöity Nektari

Sinetöity Nektari

Useimmat arabit olivat noudattaneet Ismaelin (AS) kutsua ja tunnustaneet hänen isänsä, Aabrahamin (AS), uskontoa. He palvoivat Allahia (SWT), tunnustivat hänen ykseytensä ja seurasivat hänen uskontoansa pitkän aikaa, kunnes unohtivat osan siitä, mistä heitä oli muistutettu. He pitivät kuitenkin kiinni perusasioista kuten yksijumalaisuudesta, sekä monista muista Aabrahamin (AS) uskonnon ajatuksista.

Islam Between East and West

Islam Between East and West

Alija 'Ali Izetbepi Luku 7 MOOSES – JEESUS – MUHAMMED   Uskonto voi vaikuttaa maailmaan vain,jos se osallistuu itse julkiseen ja poliittiseen elämään.   Tässä ja nyt Islamista on kaksi historiaa: Muhammedia (rauha hänelle) edeltävä ja Muhammedin jälkeinen...

Islam ja ihmisen kohtalo

Islam ja ihmisen kohtalo

Jotkut aiheet saattavat soveltua vaihtelevasti objektiiviseen tutkimukseen, ja joissakin tapauksissa henkilökohtainen omistautuminen vain vääristää itsestään selviä asioita ja tasapainoista vaikutelmaa. Uskonto on eri asia, sillä siinä objektiivisuus riipaisee vain pintaa sivuuttaen…

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Silloin tällöin ilmestyy kirja, joka todella muuttaa perusteellisesti käsityksemme maailmasta. Yksi
henkilö kerrallaan. Muslimin Mielen Ymmärtäminen on yksi tuollainen kirja….

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…