Koraanin ymmärtämiseen liittyvien ja sen kannalta tärkeänä pidettyjen tieteenlajien ja oppialojen kehittyminen se mitä me kutsumme ‘ulum al qur’aniksi alkoi jo Profeetan omana elinaikana (Allahin rauha ja siunaus hänelle). Tästä aiheesta on sittemmin kirjoitettu lukuisia kirjoja monilla muslimien käyttämillä kielillä. Kuitenkaan tähän mennessä aiheesta ei ole julkaistu suomenkielistä kirjaa. Tämän kirjan tekijä on näin ollen tehnyt meille suuren palveluksen kokoamalla ensimmäisen englanninkielisen kirjan, joka nyt suomennettuna poistaa suuren puutteen. Keskiverto suomalaislukijalla, joka ei ole kyennyt lukemaan arabialaisia tekstejä, esim al itqania, ei ole ollut minkäänlaisia apukeinoja Koraanin ymmärtämiseksi. Tämä kirja tarjoaa nyt arvokkaan avun tähän tarkoitukseen. Se on täsmällinen, tiivis ja silti hyvin kattava. Se käsittelee perinteisiä aiheita, esim. ilmestysten merkityksiä, historiaa sekä tekstin eteenpäin välittämistä, asbab al nuzulia, tekstinselityksiä jne. samoin kuin aivan äskettäin tapahtuneita asioita, kuten esim. Koraanin nauhoituksia, itämaisten kieltentutkijoiden näkemyksiä, käännöksiä jne. Viimeisessä kappaleessa on tärkeitä käytännön tietoja, jotka auttavat islamin Pyhän Kirjan lukemisessa ja tutkimisessa. Kirjan tekijä, Ahmad von Denffer syntyi Saksassa vuonna 1949. Hän opiskeli islamilaisuutta sekä sosiaaliantropologiaa Mainzin yliopistossa. Hän liittyi Islamic Foundation – säätiöön tutkijana vuonna 1978. Hänen julkaisujaan ovat mm. A Bibliography of Literature on Hadith in European Languages; saksalainen käännös Nawawin Forty Hadith teoksesta, A Day with the Prophet, sekä saksan että englanninkielisenä; sekä Islam for Children.

https://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2018/07/koraanioppi_web.pdf