Pitkä etsiminen

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/04/pitka.pdf

Tarina Salman Persialaisesta
Rakastettu profeettamme Muhammad (Jumalan siunaus ja rauhahänelle)* sanoi kerran: ”Salman on perheeni jäsen”.

Itse asiassa Salman ei kuitenkaan ollut sukua siunatulleprofeetalle. Hän ei ollut edes arabi. Miksi siunattu profeetta sit-ten sanoi ”Hän on perheeni jäsen”?

Saatat muistaa, että Abu Lahab oli siunatun profeetansetä. Sen sijaan, että hän olisi kääntynyt yhden, kaikkivaltiaanJumalan puoleen ja luopunut suuresti rakastamistaan kivisistärikkauden jumalista, hän vastusti siunattua profeettaa kaikintavoin. Jopa niin, että hän on ainut siunatun profeetan vastusta-jista, jonka nimi on kirottu Koraanissa.

Siunattu profeetta ei voinut pyytää anteeksiantoa omillevanhemmilleen, cAbdullahille ja Aminalle, koska he olivat pal-velleet monia jumalia.

Salmania kuitenkin pidettiin siunatun profeetan perheen-jäsenenä. Kuka hän oli ja mistä hän tuli?

Silloin kun siunattu profeetta ei vielä ollut Jumalan lähet-tiläs, kaukaisessa Persiassa eli pieni poika nimeltä Maduba. Hänoli rikkaan perheen ainoa lapsi. Hänen korkeassa asemassaoleva isänsä omisti monia hehtaareita maata pienessä kylässäIspahanin ulkopuolella. Ispahan oli silloisen Persian, nykyisenIranin, pääkaupunki.

Pojan isä oli zarathustralainen pappi. Tämän uskonnonkannattajat palvelivat tulta. He uskoivat, että heidän tuli ollapuhtaita ja hyväluontoisia ja elää viatonta elämää. Mutta heuskoivat myös, että heidän tuli palvella tulta, vettä ja maata,jotta nämä elementit palvelisivat heitä hyvin eivätkä aiheuttaisiheille harmia. He eivät ymmärtäneet, että tuli kuten maa ja vesi,ovat vain Jumalan luomia eivätkä luojia. Jumala yksin hallitseekoko maailmaa. He tekivät virheen palvelemalla muita jumaliayhden Jumalan rinnalla.

Kirjat

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kirjoittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomotoriseen vaiheeseen…

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa...