Muslimin mielen ymmärtäminen

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/03/Muslimin_Mielen.pdf

 

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kir¬joittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomo¬toriseen vaiheeseen, tehtävä jää suorittamatta. Mikäli tieto ei kehitä tunnetta (sydämessä), joka heijastuu käyttäytymi¬sessä, se pysyy steriilinä tietona, kuten puu, joka ei kanna hedelmää.
Lähes seitsemänkymmentävuotiaana ja eliniän opiskeluun, ajatteluun ja islaminuskon syvään ymmärrykseen omista¬neena tunnen sydämeni pakahtuvan rakkaudesta. Se on yleisluontoista rakkautta, jolla ei ole kiinnitettyä osoitetta. Sydämet eivät voi pitää sisällään tyhjiötä ja ne täytyy täyt¬tää rakkaudella, vihalla tai välinpitämättömyydellä. Minä tunnen rakkautta kanssaihmisiini, eläimiin, lintuihin, pui¬hin, esineisiin, maahan ja maailmankaikkeuteen, jossa me elämme, ja syvällä sisimmässäni toivon, että se olisi tarttu¬vaa. Rakkaus ei voi olla politiikan, taloustieteen, teollisuu-den, hallinnon, työn, liiketoiminnan tai edes sodan korvike. Mutta ihmisten poikkeuksetta täytyy aloittaa laukaisualus¬talta. Toistaiseksi se on pääasiallisesti ollut itsekkyys, ah¬neus, uskontunnustus, tunteettomuus, minä ensimmäi¬seksi, jne., mitä valitettavasti tapahtuu sekä yksilötasolla että myös kansainvälisellä tasolla. Jos tämä voisi muuttua, silloin kaikki olisivat onnellisia, jopa ne, jotka uhraisivat elä¬mäntapansa.
Rakkauden filosofia olennaisena motivaationa ei ole uusi, mutta meidän aikoinamme useimmat ihmiset eivät omaksu sitä. Se ulottuu uskontojen ja rotujen yli, ja tämän vuoksi on tärkeätä ojentaa kätemme ja liittyä toinen toisiimme. Vähemmistössä oleminen ei ole mikään este, jos käyrä jatkaa nousuaan. On inhimillinen tarve, että ihmiskunta tuntee. Ihmiset ovat kyllästyneitä vanhoihin tapoihin, ja on olemassa henkinen jano, joka kaipaa sammutusta. Vä¬littömästi kun pienin kriittinen massa toteutuu, se kehittää voimallisen ketjureaktion. Maailma muuttuu, mutta mei¬dän olisi parempi työstää sitä tästä eteenpäin, aktiivisesti ja tunnollisesti.

 

 

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/03/Muslimin_Mielen.pdf

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa...

Mitä  isläm on jä miksi?

Mitä isläm on jä miksi?

Mitä islam on? Tätä kysyvät nykyään lukemattomat ihmiset. Harmillista kyllä, kysymykseen vain harvoin vastataan kyllin lyhyesti, jotta nykyajan kiireinen ihminen ehtisi kuunnella, tai kyllin pitkästi, jotta vastaus olisi riittävän tyhjentävä. Käsillä oleva teos muuttaa asian…