Koraanioppi

Koraanin ymmärtämiseen liittyvien ja sen kannalta tärkeänä pidettyjen tieteenlajien ja oppialojen kehittyminen se mitä me kutsumme ‘ulum al qur’aniksi alkoi jo Profeetan omana elinaikana (Allahin rauha ja siunaus hänelle). Tästä aiheesta on sittemmin kirjoitettu lukuisia kirjoja monilla muslimien käyttämillä kielillä. Kuitenkaan tähän mennessä aiheesta ei ole julkaistu suomenkielistä kirjaa. Tämän kirjan tekijä on näin ollen tehnyt meille suuren palveluksen kokoamalla ensimmäisen englanninkielisen kirjan, joka nyt suomennettuna poistaa suuren puutteen. Keskiverto suomalaislukijalla, joka ei ole kyennyt lukemaan arabialaisia tekstejä, esim al itqania, ei ole ollut minkäänlaisia apukeinoja Koraanin ymmärtämiseksi. Tämä kirja tarjoaa nyt arvokkaan avun tähän tarkoitukseen. Se on täsmällinen, tiivis ja silti hyvin kattava. Se käsittelee perinteisiä aiheita, esim. ilmestysten merkityksiä, historiaa sekä tekstin eteenpäin välittämistä, asbab al nuzulia, tekstinselityksiä jne. samoin kuin aivan äskettäin tapahtuneita asioita, kuten esim. Koraanin nauhoituksia, itämaisten kieltentutkijoiden näkemyksiä, käännöksiä jne. Viimeisessä kappaleessa on tärkeitä käytännön tietoja, jotka auttavat islamin Pyhän Kirjan lukemisessa ja tutkimisessa. Kirjan tekijä, Ahmad von Denffer syntyi Saksassa vuonna 1949. Hän opiskeli islamilaisuutta sekä sosiaaliantropologiaa Mainzin yliopistossa. Hän liittyi Islamic Foundation – säätiöön tutkijana vuonna 1978. Hänen julkaisujaan ovat mm. A Bibliography of Literature on Hadith in European Languages; saksalainen käännös Nawawin Forty Hadith teoksesta, A Day with the Prophet, sekä saksan että englanninkielisenä; sekä Islam for Children.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

 

http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2018/07/koraanioppi_web.pdf

 

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kirjoittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomotoriseen vaiheeseen…

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa...