Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa maailmassa tänä päivänä vallitsevasta henkisestä levottomuudesta. Islamkaan ei ole säästynyt sen vaikutuksilta.

Kirja keskittyy puhtaasti tähän muslimimaailmaan kohdistuvaan ongelmaan ja vakuuttavalla tavallaan teroittaa muslimeille, kuinka siihen on suhtauduttava. Länsimainen ajattelu on pohjimmiltaan materialistista ja islam taas perustuu uskonnolliselle elämänkäsitykselle. Eettisesti korkeammalla tasolla oleva islam ei hyödy länsimaisista vaikutteista. Nämä kaksi kulttuuria eivät kulje samaan suuntaan.

Kirjan tekijä Muhammad Asad, alkujaan itävaltalainen Lähi-idän kirjeenvaihtaja, kääntyi islamiin v. 1926. Tämän jälkeen hän asui kuusi vuotta kuningas Ibn Saud’in henkilökohtaisena ystävänä (Saudi-) Arabiassa. Erinäisten vaiheitten jälkeen hän ajautui Intiaan, jossa v. 1934 saattoi tämän kirjan päätökseen.

Pakistanin syntymisen (1947) jälkeen hänet kutsuttiin johtamaan Pakistanin Islamilaista Jälleenrakennusministeriötä. Tästä tehtävästä hän siirtyi Pakistanin ulkoministeriöön, aluksi Lähi-idän osaston päälliköksi, jonka jälkeen hänet nimitettiin Pakistanin täysivaltaiseksi suurlähettilääksi Yhdistyneisiin Kansakuntiin.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä
http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/01/islam_tienhaarassa.pdf

Kirjat

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kirjoittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomotoriseen vaiheeseen…

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Mitä  isläm on jä miksi?

Mitä isläm on jä miksi?

Mitä islam on? Tätä kysyvät nykyään lukemattomat ihmiset. Harmillista kyllä, kysymykseen vain harvoin vastataan kyllin lyhyesti, jotta nykyajan kiireinen ihminen ehtisi kuunnella, tai kyllin pitkästi, jotta vastaus olisi riittävän tyhjentävä. Käsillä oleva teos muuttaa asian…