Hijra ja sen merkitys

Hijra on sekä tapahtuma että vertauskuva. Fyysinen matka Mekasta Medinaan symboloi islamin ikuista käskyä – antautua yksin Jumalalle. Saada yksilön lisäksi kulttuuri, yhteiskunta ja ympäristö muslimiksi, antautuneeksi Hänelle.Tätä päämäärää kohden on muslimin lakkaamatta ponnisteltava.

Aina on ollut muslimeja, jotka eri syistä elävät vähemmistönä ei-islamilaisessa yhteiskunnassa. Nykyisessä, tiedotusvälineiden pienentämässä maailmassa, kaikki muslimit itseasiassa elävät näin. Länsimaiden jatkuva taloudellinen ja sotilaallinen ylivalta on tehnyt koko maailmasta pääasiallisesti ei-islamilaisen yhteisön, jossa sekä yksilön että valtion on yhä vaikeampaa säilyttää islamilaiset perinteet ja ihanteet.

Tässä liikuttavassa kuvauksessa muslimien muutosta ei-islamilaisesta Mekasta Medinaan ja sitä seuraavassa analyysissa, tri Zakaria Bashier esittää valaisevasti silloisen ja nykymuslimien tilanteen samankaltaisuuden. Se on kertomus sitkeydestä ja voitosta näennäisesti ylitsepääsemättömän vastoinkäymisen edessä. Se kertoo idealismista ja rohkeasta uskosta vapaaseen ja oikeudenmukaiseen islamilaiseen yhteiskuntaan sekä tällaisen yhteiskunnan rakentamisesta profeetta Muhammedin (r.h.) johdolla. Mutta paitsi historiallinen tapahtuma, hijra on myös vertauskuvallinen: Tohtori Bashier haluaa rakentaa uudelleen islamilaisen, täysin hereillä olevan tietoisuuden, joka pysyisi lujana helppojen kompromissien ja puolittaisten sitoutumisten edessä. Hän luo kuvan todellisesta itsenäisestä islamilaisesta yhteisöstä, joka on uskollinen perinteilleen ja ihanteilleen.

Tri Bashierin kirjalle on suuri tarve aikana, jolloin muslimit ovat 15. hijran jälkeisen vuosisadan kynnyksellä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä esitys valaisee ja inspiroi monia sydämiä tavoittelemaan hijran viitoittamia ihanteita. Olen kiitollinen hänelle näin ajankohtaisen kirjan kirjoittamisesta. Kiitän myös tohtori Jamil Qureshia arvokkaasta avusta tämän kirjan toimittamisessa. Jumala siunatkoon nöyrät ponnistelumme hyväksynnällä, armolla ja anteeksiannolla.

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2018/07/hijra.pdf

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kirjoittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomotoriseen vaiheeseen…

Den sista profetens liv

Den sista profetens liv

Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill.

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa...