Den sista profetens liv

Boken i pdf-format på den här länken

TIDIGA LIV
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, frid och välsignelser från Allah (Gud) över honom, var en nåd över universum. Hans liv lyser för alltid som en symbol för ljus och vägledning i all evighet och för alla människor. Han var Guds sista budbärare till mänskigheten, Profeternas Sigill. Till den enda Guden han kallade – La ilaha illa Allah, Muhammadun Rassulu Allah: det finns ingen Gud jämte Allah, Muhammad är Allahs Budbärare. Detta är Islams liv och budskap.

DEN FÖRÄLDRALÖSA ENSLINGEN
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, den Sista Profeten, föddes i det hårda ökenlandet Arabia nästan 600 år efter Jesus, frid vara över honom, i staden Mekka som ligger i den djupa dalen omgiven av en ridå av bruna och svartspetsiga berg.
Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var föräldralös. Hans far dog innan han föddes. Han växte upp och uppfostrades enligt arabisk sed. När han var sex år dog även hans mor Aminah och han lämnades ensam för att uppfostras av hans farfar ‘Abd al-Muttalib och senare hos hans farbror Abu Talib.
Mekka var en viktig och välkänd stad, huvudsakligen då den Heliga Ka’bah stod där som var det Första Huset som någonsin inrättats för mänskligheten för att förhärliga den enda sanna Guden och byggdes tre tusen år tidigare av Profeten Abraham med hjälp av hans första son Ismael, frid vara över dem. Det var här i öknen och den karga dalen som Abraham, enligt Gudomlig Vilja, bosatte tillsammans med sin fru Hajar och deras barn Ismael. Med tidens gång blev Mekka gradvis en pilgrimsstad och ett blomstrande kultur och handelscentrum, där stora handelskaravaner mellan Syrien i norr och Yemen i söder reste igenom. Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, var en ättling till Abraham genom Ismael och hörde till den ädla och ryktbara familjen Bani Hashim.
Som en herdepojke brukade Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, sköta fåren och getterna runt Mekkas kullar under den heta solen: en välbekand uppgift, verkar det som, för de vars öde är att uppfylla profetrollen
DEN PÅLITLIGE
Som en ung man blev Muhammad känd av alla som Amin ”den Pålitliga” för hans ärlighet och ädla karaktär. Hans farbror älskade honom innerligt och skulle senare ta honom på handelsfärder till Syrien. Detta gav Muhammed, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, tillfället att försörja sig som en köpman.
Han skötte affärer bra. Fastän han var relativt fattig så gjorde Muhammeds uppriktiga och generösa natur honom betrodd och älskad av alla som kände honom.
I Mekka bodde en av de ärofulla av damer: hennes namn var Khadijah. Muhammad, sallā Alla4
hu ‘alayhi wa sallam, jobbade för henne och vid tjugofem års ålder så fick han ett indirekt frieri. Fastän hon var äldre och skild två gånger så accepterade Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, hennes erbjudande. De gifte sig och levde ett lyckligt liv. Hon födde honom två söner och fyra döttrar. Tyvärr så dog de två sönerna i barndomen; ändå var det ett idealiskt äktenskap och de levde ihop i ett lycksaligt perfekt familjeliv.

Boken i pdf-format på den här länken

Kirja pdf-muodossa tässä linkissä

http://islaminneuvontakeskus.fi/wp-content/uploads/2019/05/den_sista_profetens_liv.pdf

Muslimin mielen ymmärtäminen

Muslimin mielen ymmärtäminen

Olisi sääli, jos tämä kirja loppuisi vaiheessa, jossa se antaa lukijalle tietoa sisällöstään. Vaikka lukija uskoisi jokaista kirjoittamaani sanaa päättäen siihen, tuntisin jääneeni kauas onnistumisesta. Mikäli tiedostava vaihe ei siirry psykomotoriseen vaiheeseen…

Viimeisen profeetan elämä

Viimeisen profeetan elämä

Vaikka pimeys ja pahuus tuntuvat toisinaan valtaavan alaa maailmassamme, kiinnostus islamia kohtaan on kasvanut ja tuonut toivoa monelle totuutta ja tietoa etsivälle. Harmillista kyllä, tätä kiinnostusta ovat aika ajoin kasvattaneet myös maailmanlaajuisen jännityksen…

Ihmisoikeudet islamissa

Ihmisoikeudet islamissa

“Ihminen on syntynyt vapaana, mutta on kaikkialla kahleissa”. Tämä paradoksi on yhtä totta tällä vuosisadalla kuin se oli 1700-luvulla tai aikaisemminkin. Kaikki yritykset etsiä ongelmaan ratkaisu puhtaasti maalliselta pohjalta epäonnistuvat ietyn pisteen jälkeen. Joiltakin kohdin nykytilanne on parannus…

Fatima Az-Zahra

Fatima Az-Zahra

Mitä nainen ei voi tehdä? Hän voi tehdä kaikkea, paitsi sitä minkä Allah on kieltänyt. Islamin opetukset kertovat meille mitkä ovat käyttäytymisemme rajat, jotka ylittäessämme joudumme vaikeuksiin sekä tässä että tulevassa elämässä.
Naisista parhaat ovat eläneet…

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Oikeudenmukaisuuden Kuningaskunta

Tämä on erilainen kirjasarja, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Islamilaisen neuvontakeskuksen julkaisema muslimilasten kirjasto tuottaa nuorille lukijoille kirjallisuutta, jota he eivät ehkä voi mistään muualta saada. Useimmat nykyiset lastenkirjat tähtäävät…

Musliminainen

Musliminainen

Esipuhe Islam on väärinymmärretty uskonto Suomessa. Kirjat ja tiedotusvälineet antavat usein kielteisen kuvan islamista mlyötävaikuttaen ennakkoluulojen, jotka vaikeuttavat suomalaisten ja muslimisen välisiä suhteita, syntyyn. Muslimien tietämättömyys omasta...

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa

Islam tienhaarassa-kirja on vahva puheenvuoro islamin uudelleen elvyttämisen puolesta. Tämä 1930-luvulla kirjoitettu, mutta ajankohtaisuutensa säilyttänyt, kirja näkee länsimaisuuden jäljittelemisen islamilaisuuden suurimpana uhkana. Länsimainen kulttuuri on vastuussa...

Mitä  isläm on jä miksi?

Mitä isläm on jä miksi?

Mitä islam on? Tätä kysyvät nykyään lukemattomat ihmiset. Harmillista kyllä, kysymykseen vain harvoin vastataan kyllin lyhyesti, jotta nykyajan kiireinen ihminen ehtisi kuunnella, tai kyllin pitkästi, jotta vastaus olisi riittävän tyhjentävä. Käsillä oleva teos muuttaa asian…